Mūsu klienti saskaras ar kompleksiem izaicinājumiem. Viņi sagaida ilglaicīgu risinājumu mainīgā institucionālā, sabiedrības, ekonomiskā un tehnoloģiskā kontekstā, kas nereti iekļauj daudzas iesaistītās puses un aktierus gan no privātā, gan publiskā sektora. Lai pieņemtu pareizos lēmumus, viņiem ir vajadzīgas zināšanas un skaidra izpratne par esošajiem un nākotnes izaicinājumiem. Mēs varam palīdzēt.

Technopolis Group apvieno aprobētas sociālo zinātņu metodes ar starptautisku ekspertīzi virknē svarīgu jomu. Mēs veicam stratēģiskās un prognozēšanas izpētes plašā tematiskā spektrā saistītas ar pētniecību un inovācijām; uzņēmējdarbību, MVU un rūpniecību; digitālās pārmaiņas; reģionālā attīstība un kohēzija; augstākā izglītība un prasmes; zaļā ekonomika; un veselība un dzīvības zinātnes.

Mēs piedāvājam:

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Ziņojumi

Visi ziņojumi