Technopolis Group ir uzkrāta milzīga pieredze izvērtējumu un ietekmes novērtējumu jomā. Mūsu klienti, kas ietver gan Eiropas institūcijas, reģionāla un nacionāla līmeņa politikas veidotājus, sgan arī starptautiskās organizācijas, ir paļāvušies uz mums vairāk nekā 30 gadu garumā. Mēs spējam nodrošināt izcilas kvalitātes izvērtējuma un ietekmes novērtējuma pētījumus zinātnes un inovāciju politikas jomā.

Mēs veicam izvērtējumu par:

Veicot šos izvērtējumus, mēs varam iegūtos rezultātus sasaistīt ar nepieciešamajām pārmaiņām/izmaiņām, kas veicamas attiecīgajās programmās, politikās vai organizāciju struktūrās. Mēs palīdzam izveidot un ieviest monitoringa un izvērtējuma ietvarus (M&E), definējot visprecīzākos indikatorus. Tāpat mēs arī dalāmies uz uzkrāto pieredzi, apmācot izvērtējumu veikšanā politikas veidotājus un praktiķus.

Viens izvērtējuma ietvars neder visās situācijās un kontekstos. Tāpēc mēs realizējam individuālu pieeju katram klientam atsevišķi. Mēs piedāvāj uz pierādījumiem balstītus secinājumus, palīdzot politikas veidotājiem pieņemt informētus lēmumu par svarīgiem jautājumiem. Mēs lietojam šādas metodes, veicot izvērtējumus:

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Ziņojumi

Visi ziņojumi