Lai formulētu un ieviestu efektīvas jaunas politikas, ir nepieciešams iepriekšējo politiku un pieredzes izvērtējums. Bieži vien tas prasa aktīvu iesaistīto pušu līdzdalības nodrošināšanu. Šeit sākas mūsu darbs. Mēs atbalstām politikas veidotājus un pētniecības & inovāciju jomas pārstāvjus rīcībpolitiku un stratēģiju ieviešanā un monitorēšanā, mēs sekmējam mācīšanos no pagātnes pieredzes un palīdzam vadīt kompleksus projektus.

Mēs sniedzam dažādus pakalpojumus liela mēroga kompleksiem nacionāla un Eiropas līmeņa projektiem:

Lai realizētu šādus liela mēroga projektus, mēs paļaujamies uz vairāku dekāžu garumā uzkrātu pieredzi. Mēs varam pielietot savu ekspertīzi, lai analīzētu ES politikas visu dalībvalstu kontekstos. Tāpat mēs varam nodrošināt eskpertu pakalpojumus projektu vadības un ieinteresēto pušu iesaistes jautājumos. Savos pētījumos mēs pielietojam iepriekš aprobētas un pārbaudītas metodes, kā palielināt ieintersēto pušu līdzdalību un iesaisti. Tāpat esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi zināšanu apmaiņas digitālo platformu izveidē.

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Ziņojumi

Visi ziņojumi