Stratēģiskie padomi un konsultācijas

Zinātnes, pētījumu un inovāciju organizācijas darbojas mainīgos institucionālos, sabiedrības, ekonomikas un tehnoloģiju kontekstos. Technopolis sniedz ieteikumus politikas veidotājiem stratēģijas un politikas jomā, kā arī jaunu atbalsta instrumentu izstrādē starptautiskās politiskās vides pārmaiņu apstākļos. Mūsu komanda konsultē arī augstskolas, pētniecības organizācijas un publiskos un privātos sadarbības tīklus par stratēģijas izstrādi, jaunu iniciatīvu uzsākšanu vai biznesa plānu sastādīšanu.

Stratēģijas ieteikumu sniegšanā mēs izmantojam tādus instrumentus kā prospektīvās metodes, piemēram, ceļa karšu izstrādi, tehnoloģiju analīzi, prognozēšanu, grupu stratēģijas formulēšanu, SVID analīzi, salīdzinošo analīzi, sociālo tīklu analīzi un daudzas citas metodes atbilstoši specifiskām vajadzībām.

Support to the generation of a Research and Innovation Funding Service

The newly formed UK Research and Innovation (UKRI) aims to have the best research and innovation funding service in the world. To assist in this mission, Technopolis Group assembled a panel of internal and external senior experts to provide a comparative perspective from several other research and/or innovation funders across Europe, to highlight best practice…

Skatīt ziņojumu

Connecting Science and Society: NWO strategy 2019-2022

NWO, the Dutch Research Council, wanted to develop a new strategy for the coming years. An internal project team was responsible for this and was supported by Technopolis Group and subcontractor Organisatievragen. The support included the (co-) design of the strategy formulation process, organisation of internal and external stakeholder interaction and support in drafting the…

Skatīt ziņojumu

Feasibility study of a Blue Economy Cluster in La Réunion Island

The Reunion Island is located in the Indian Ocean in between Madagascar and Mauritius. The Regional Council regional economic strategy aims to support the creation of a business and innovation driven cluster in the Blue Economy sector by strengthening the collaboration between the local SMEs and the research and higher education institutions, and by exporting…

Skatīt ziņojumu

Support to EU-India Innovation cooperation

This project focus on strengthening cooperation between European and Indian start-up ecosystems and reinforcing European presence in India in the area of innovation.  The project has two separate initiatives. The first activity under this project aims at connecting incubators, including coaches and mentors, and start-ups. Connecting coaches and mentors will allow connecting incubators which will…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk