Politikas uzraudzība un politikas mācīšana

Kopš 2000. gadu sākuma mēs, galvenokārt Eiropas Komisijas uzdevumā, esam izstrādājuši un pārvaldījuši virkni politikas monitoringa platformu, kuras ļauj lēmumu pieņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm iepazīties ar politikas attīstības tendencēm dažādās valstīs un reģionos un tos salīdzināt.

Mēs kā pirmatklājēji sākām politikas darbības rezultātu, pārvaldības un specifisku politikas iniciatīvu salīdzināšanu ar tādu platformu palīdzību kā Innovation TrendChart, ERAWATCH, Reģionālo Inovāciju Monitorings un Ekoinovāciju Observatorija.

Ar mūsu ekspertu tīkla palīdzību savāktie dati ļauj mums ātri sagatavot analītiskus ziņojumus par politikas tendencēm un tās praktisko ieviešanu, kā arī iegūt labās prakses piemērus nākotnes politikas izveidošanai un izstrādei.

Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF)

The Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF) is the European Commission’s newest instrument to support reforms that boost countries’ research and innovation investments, policies and systems. Launched in 2015, the PSF gives practical support to countries in designing, implementing and evaluating such reforms – whether they are EU Member States or other countries associated to…

Skatīt ziņojumu

The Digital Cities Challenge

The Digital Cities Challenge (DG GROW) provides fifteen European cities which want to take advantage of the impact of digital transformation with free-of-charge high quality policy advice, coaching, facilitation and support, in their own language. The support helps cities to develop and implement strategic plans addressing economic growth and social welfare.  The Digital Cities Challenge…

Skatīt ziņojumu

European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK)

The objective of the European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) (EASME) is to become a reference point for companies and resource efficiency intermediaries on the latest state-of-the-art in the domain and thus to raise the awareness of SMEs for the savings potential that lies in switching to more resource efficient business models. Thanks to the…

Skatīt ziņojumu

Blue Bioeconomy Forum

Technopolis Group  is supporting European Commission  (DG MARE and EASME) to set up and run the Blue Bioeconomy Forum. The Forum brings together a partnership of industry, public authorities, academia, and finance in order to strengthen Europe’s competitive position in the emerging blue bioeconomy: that part of the economy that focuses on aquatic environments and…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk