Izvērtēšana

Technopolis izvērtē politikas strateģijas un ieviešanas programmas, pētniecības centrus, zinātnes finansēšanas organizācijas, sadarbības tīklu organizācijas, kā arī nacionālās pētniecības un inovāciju sistēmas kopumā. Izvērtējumos iekļauti ietekmes novērtējumi, vidus termiņa izvērtējumi, kolēģu savstarpējā novērtēšana, ex-post izvērtējumi, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmes novērtējumi. Mūsu plašā starptautiskā pieredze ļauj mums veikt izvērtēšanu projekta, programmas, portfolio, institucionālā un inovāciju sistēmas līmenī.

Mūsu komanda pārvalda vismūsdienīgākās kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes un pastāvīgi atjaunina un uzlabo savas analītiskās prasmes un metodes. Izvērtēšanas ietvara sagatavošanai mēs palīdzam izstrādāt rezultatīvos rādītājus un monitoringa sistēmas. Mēs nododam tālāk savu pieredzi, apmācot politikas veidotājus un īstenotājus izvērtēšanas jomā un varam sasaistīt izvērtēšanas rezultātus ar programmu, politikas un organizatoriskiem uzlabojumiem.

 

Mutual Learning Exercise (MLE) on the evaluation of business R&D grant schemes

The aim of the Mutual Learning Exercise on Evaluation of business R&D grant schemes is to support participating Member States in designing, implementing and evaluating different policy instruments in relation to the following topics:  Big data and the next generation of evaluation techniques   Capturing behavioural change  Quality standards and comparative data in innovation policy evaluation  …

Skatīt ziņojumu

Assessing the Impacts of EU Regulatory Barriers on Innovation

The study on “Assessing the Impacts of EU Regulatory Barriers on Innovation” aimed to:  Provide an economic analysis of the effects of EU regulatory barriers to innovation during the past 10 years defined in terms of   Additional costs for innovations as a result of regulatory barriers Lack of adequate response to the patterns of global…

Skatīt ziņojumu

Evaluation of Luxembourg Research Insitutes

In 1987, the country of Luxembourg established public research centres (CRPs), mainly to support applied research to meet business-sector needs. During the last decade, CRPs have increasingly focused on more strategic applied (and occasionally oriented basic) research. Recently performance agreements between the ministry in charge and the CRPs were introduced, two CRPs merged into LIST…

Skatīt ziņojumu

Evaluation of the Technology Transfer Acceleration Companies (SATT)

The creation of the Technology Transfer Acceleration Companies (SATT), following the 2010 call for projects, is part of a desire to strengthen the exploitation of the results of public research towards the private sector, in order to improve the growth potential of the French economy. This new instrument aims to continue the momentum initiated since…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk