Kopš pagājušā gadsimta vidus mēs esam pieredzējuši spēcīgu ekonomisko izaugsmi, kas lielā mērā balstījās uz pētniecību un inovācijām. Tādas krīzes kā globālā sasilšana, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir likusi mums apšaubīt neirobežotas ekonomiskās izaugsmes vērtību. Zinātniskais un tehnoloģiskais optimisms mazinās, un atsevišķās jomās pieaug neticība zinātniekiem un ekspertiem. Atbilde politiskā līmenī ir bijusi pētniecības un inovāciju finansējuma novirzīšana uz sabiedrībai aktuālām tēmām un Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgas Attīstības Mērķiem. Tas var nozīmēm mēģinājumus mainīt sarežģītas, kompleksas “sociāli-tehniskās sistēmas”, piemēram, elektrības ražošanas un izplatīšanas sistēmu, jauno “misiju” rīcībpolitikas un citas lielas inovāciju programmas.

Rezultātā pētniecības un inovāciju pārvaldība ir iegājusi jaunā laikmetā. Šīs jaunās inicitīvas nereti ir plašas un ilglaicīgas, prasot starp-valdību koordināciju un dažādu pušu iesaisti. Daudzas no šīm iniciatīvām un jaunajām rīcībpolitikām nekad iepriekš nav bijušas pētniecības un inovāciju politikas daļa.

Jaunās programmas pieprasa:

Technopolis Group strādā ar pētniecības un inovāciju rīcībpolitikām jau vairāk nekā 30 gadus. Mēs sniedzam atbalstu politikas veidotājiem un pētniecības un inovāciju jomas organizācijām, piedāvājot stratēģiskas rekomendācijas, stratēģiju izpēti, šo stratēģiju ieviešanas uzraudzību un novērtējumu par šādām jomām:

Mums ir īpaši padziļinātas zināšanas par tehnoloģijām un tirgiem šādās nozarēs: