Augstākā izglītība spēlē izšķirošu lomu pētniecībā, inovācijās, nodarbinātībā un uzņēmējdarbībā. Lai to efektīvi veiktu, tai ir jātiek līdzi straujajām pārmaiņām globālajā ekonomikā, mainīgajās pieejās, kas risina sabiedrības izaicinājumus un tendencēm tehnoloģijās. Vēl nekad iepriekš augstākā izglītība nav saskārusies ar tik lielu spiedienu pēc reformām un transformācijas.

Augstākā izglītība piedzīvo pārmaiņas. Šis sektors strauji izplešas, privātās un publiskās izglītības institūcijas saskaras ar augošu studentu skaitu. Pieaug gan pieejamība augstākajai izglītībai, gan piedāvāto kursu skaits un to dažādība. Tajā pat laikā augstākās izglītības joma kļūst globalizēta un piedzīvo digitālu transformāciju. Visbeidzot, augstākās izglītības sektors liek daudz lielāku uzsvaru uz nodarbinātību un uzņēmējdarbības prasmēm, attīstot jaunus mācību un mācīšanās modeļus.

Technopolis Group darbojas augstākās izglītības jomā vairāk kā 15 gadus. Mums ir izveidota kompetenta Augstākās izglītības darba grupa, kas iekļauj nacionāla un straprautiska līmeņa ekspertus no visiem mūsu birojiem. Mēs esam pētījuši pārmaiņas augstākās izglītības sistēmā, pētījuši kā uzņēmējdarbības vides institūcijas varētu efektīvāk strādāt ar augstākās izglītības institūcijām, un novērtējuši programmas un projektus, kuru mērķis ir bijis individuālo prasmju un kompetenču uzlabošana.

Mēs piedāvājam ekspertu pakalpojumus šādās jomās:

Mums ir arī uzkrāta pieredze darbā ar augstāko izglītību saistītiem jautājumiem. Daudzi no mūsu konsultantiem ir eksperti pētniecības un inovāciju politikā, pētniecības līderībā, doktorantu apmācībā, finansēšanas sistēmā un ar akadēmisko karjeru saistītos jautājumos. Mēs izprotam inovāciju nozīmi gan no universitāšu un pētniecības perspektīvas, gan arī no biznesa vides skatu punkta.

Technopolis Group strādā ar klientiem no visas pasaules, uzņemoties liela apjoma pētījumus un projektus, lai atbalstītu pārmaiņu procesus. Mūsu klientu lokā ir nacionālas un starptautiskas organizācijas, kā, piemēram, Eiropas Komisija, starptautiskas palīdzības aģentūras, OECD, nacionālās valdības, individuālas universitātes un citas organizācijas.

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Ziņojumi

Visi ziņojumi