Veselība ir sabiedrības labklājības un ekonomiskā progresa pamats. Tieši tāpēc ANO 2030 Dienaskārtība ilgtspējīgai attīstībai nosaka īpašu mērķi nodrošināt veselīgu dzīvi visiem un visos vecuma posmos. Lai šo mērķi sasniegtu, lēmumu pieņēmējiem jāievieš daudz efektīvākas, uzlabotākas pieejas pieejas veselības aprūpes nodrošināšanā – tai jābūt uz pacientu orientētai, personalizētai un par pieejamu cenu.

Mēs nodrošinām uz pierādījumiem balstītu atbalstu lēmumu pieņēmējim visos līmeņos, kā arī tām pusēm, kas tiešā veidā ir iesaistītas veselības aprūpes sektorā. Mēs apvienojam jaunas pētniecības metodes un padziļinātas tehniskās zināšanas par aktuālajiem pētījumiem, pieejamiem datiem un tehnoloģijām, politikām un praksi veselības jomā. Mēs palīdzam formulēt jaunas politikas iniciatīvas, uzraudzīt to ieviešanas procesu un novērtēt to rezultātu zinātnisko, ekonomisko un sabiedrisko ietekmi. Mēs veicam arī salīdzinošo analīzi par veselības jomas pētniecības un inovāciju sistēmām, politikām un stratēģijām starp valstīm un organizācijām.

Mēs novērtējam esošās pētniecības sistēmas izaicinājumus un vajadzības un sniedzam atbalstu tādu pētniecības programmu izstrādē, kas ir piemērtos konkrētā mērķa sasniegšani. Mēs veicam arī teorijā balstītus izvērtējumus par pētījumu sociālekonomisko ietekmi.

Technopolis Group ir vadījusi pirmo izpēti par to, kā ES dalībvalstis var izmantot savus pētījumus un radīto inovāciju bāzi, piemērot tehnoloģijas un sociālās inovācijas, lai radītu starpnozaru risinājumus veselīgai un “viedai” sabiedrības novecošanās jautājumu risināšani.

Pētījumu finansētāji un starptautiskās attīstības aģentūras arvien aktīvāk iestājas par nepieciešamību pēc iekļaujošas sadarbības starp zinātniekiem no attīstības un attīstītajām valstīm, lai kopā vairotu savas zināšanas un dalītos pieredzē. Mēs galvenokārt strādājam ar iniciatīvām, kas finansē R&D, lai risinātu ar nabadzību saistītu slimību izplatīšanos un apkarošanu. Tāpat mēs veicam pētījumus par inovācijām veselības sistēmās valstīs ar ierobežotiem finanšu resursiem.

Farmācijas sektors arvien vairāk piedāvā medikamentus, kas ārstē konkrētas, specifiskas saslimšanas. Taču šo medikamentu cenas nereti ir ļoti augstas, kas mazina to pieejamību un iespējas tos reāli atļauties. Mēs veicam izvērtējumus par ES likumdošanas un inovāciju ekonomisko ietekmi un rezultātiem. Esam pētījuši, piemēram, inovācijas medikamentu ražošanas procesos ES dalībvalstīs, kā arī pētījuši, kāds ir bijis efekts Medicīnas pieejamības indeksa (Access to Medicine Index) ieviešanai attiecībā uz farmācijas kompānijām.

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Ziņojumi

Visi ziņojumi