Pāreja uz zaļo ekonomiku palīdz risināt sabiedrībai būtiskus izaicinājumus. Tā palīdz uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un sociālo vienlīdzību, vienlaikus samazinot vides riskus un resursu izšķērdēšanu. Tieši tāpēc centieni padarīt ekonomiku zaļāku ir kļuvuši par stratēģisku prioritāti gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Technopolis Group ir strādājusi ar lēmumu pieņēmējiet, lai padarītu ekonomiku zaļāku, vairāk nekā 10 gadus. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savas pieejas, lai palīdzētu valdībām, jaunuzņēmumiem, MVU un nozarēm risināt jautājumus, kas saistīti ar:

Mēs nodrošināt dažādus pakalpojumus vietējiem, nacionāliem un starptautiskiem klientiem dažādu tematiku griezumā:

Mēs strādājam ar Eiropas Komisiju (Vides ģenerāldirektorātu, Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorātu, Enerģētikas ģenerāldirektorātu, Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu u.c.), Eiropas Parlamentu, ESPON, OECD, Apvienoto Nāciju organizācijām, Attīstības bankām, kā arī ar virkni nacionālu un reģionālu valdību un tās aģentūrām, klāsteriem un biznesa asociācijām Eiropā un ārpus tās.

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Ziņojumi

Visi ziņojumi