Jaunuzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumim (MVU) un rūpniecības sektoram ir ļoti svarīga loma. Tie veicina ekonomisko izaugsmi, un var palīdzēt risināt sociālos un vides izaicinājumus, kas skar visu pasauli. Taču, lai to paveiktu, viņiem ir jāspēj tikt līdzi mainīgajai biznesa videi.

Jau vairāk nekā 30 gadus Technopolis Group strādā ar lēmumu pieņēmējiem un biznesa organizācijām, lai sekmētu izaugsmi. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savas pieejas, lai palīdzētu jaunuzņēmumiem, MVU un rūpniecības sektoram, lai tiktu galā ar šādiem izaicinājumiem:

Mēs sniedzam padomus politikas veidotājiem par vēlamo ietvaru un nepieciešamajiem veicamajiem soļiem, lai atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību. Mēs palīdzam viņiem stiprināt jaunuzņēmumu rašanos; inovācijas MVU un tehnoloģiju pārņemšanu; inovāciju ekosistēmu un klāsteru attīstību. Mēs izvērtējam ieviestās rīcībpolitikas un programmas. Mēs arī veicam stratēģiskās izpētes, it īpaši, lai novērtētu esošā regulējuma ietekmi uz ES iekšējā tirgus konkurētspēju.

Mēs strādājam ar nacionālām attīstības bankām, attīstības finansējuma institūcijām un viņu finansējuma sniedzējiem. Mūsu ekspertīze ļauj viņiem labāk identificēt, saprast un analizēt jaunuzņēmumu un MVU sektora finansēšanas modeļa trūkumus. Tāpat mēs palīdzam šīm institūcijām izstrādāt jaunus finanšu instrumentus, lai atbalstītu uzņēmumus.

Visbeidzot, mums ir uzkrāta liela pieredze inovāciju ekosistēmu radīšanā, piemēram, inkubatoru, klāsteru un biznesa asociāciju izveidošanā. Mēs izstrādājam stratēģiju šo institūciju izveidošanai, radām biznesa modeļus un starptautiskās sadarbības stratēģijas. Mēs palīdzam izveidot saiknes un sadarbības platformas starp inovāciju ekosistēmām Eiropā un starp kontinentiem.

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Ziņojumi

Visi ziņojumi