179 darbinieki

33 valodas

36 darbinieki ar doktora grādu

Uz klientu orientēti risinājumi
Sākotnēji Technopolis Group bija konsultāciju firma, kas nodarbojās ar zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju politiku novērtēšanu. Lai gan novērtējumu veikšana joprojām ir mūsu darbības pamatā, gadu laikā esam uzkrājuši pieredzi un zināšanas, lai piedāvātu saviem klientiem ekspertīzi dažādās jomās. Mūsu eksperti piedāvā stratēģiju izstrādi un prognozēšanu, tīklu menedžmentu un nodrošina projektu vadību, lai atbalstītu par vissarežģītāko projektu realizāciju. Mēs izmantojam plaša spektra kvantitatīvas metodes and veicam profesionālu datu analītiku. Mēs veicam rīcībpolitiku izvērtējumu, novērtējam to ietekmi un komunicējam to saturu ar ekspertiem un plašāku publiku. Mēs vienmēr esam ieinteresēti piedāvāt saviem klientiem individuālu pieeju nevis izmantot jau gatavus risinājumus.

Neatkarīga ekspertīze
Mēs vēlamies radīt pārmaiņas. Tieši tāpēc esam attīstījuši ekspertīzi, kas palīdz politikas veidotājiem, kuri vēlas risināt sabiedriskus un vides jautājumus. Mēs sniedzam atbalstu lēmumu pieņēmējiem, kuri vēlas sasniegt ekonomisko izaugsmi caur augstāko izglītību, pētniecību un inovācijām, zaļās ekonomikas iniciatīvām vai atbalstu uzņēmējdarbībai, MVU un nozarēm. Mēs cenšamies būt priekšā pārmaiņām ar spēcīgu ekspertīzi digitālajās pārmaiņās, veselības un dzīvības zinātnēs un intelektuālā īpašuma un standartu jomā. Visbeidzot, mēs ticam, ka pat tik globalizēta pasaule paļaujas uz spēcīgām vietējā līmeņa institūcijām un rīcībpolitikām. Tieši tāpēc mūsu eksperti ir vienlīdz spēcīgi gan starptautiskajā sadarbībā, gan reģionālajā attīstībā un kohēzijā. Mēs esam lepni par iespēju sniegt neatkarīgu, uz pierādījumiem balstītu ekspertīzi, kā arī mēs augsti vērtējam atklātību visos projektu īstenošanas posmos.

Aktīvi globālā mērogā, kā arī vietējā līmenī
Šo trīs dekāžu laikā Technopolis Group no neliela jaunuzņēmuma ir kļuvis par vadošo starptautiska līmeņa konsultāciju firmu ar birojiem desmit valstīs. Mēs esam veiksmīgi attīstījušies arī ārpus Eiropas robežām, izveidojot unikālu ekspertīzi Latīņamerikā un Karību jūras reģiona valstīs, kā arī Āfrikā. Mēs esam veiksmīgi realizējuši projektus arī Āzijā, Tuvajos Austrumos un Ziemeļamerikā.

Mēs strādājam ar lēmumu pieņēmējiem dažādos līmeņos un nozarēs, sākot no starptautiskām institūcijām, piemēram, Eiropas Komisiju, OECD un attīstības bankām, beidzot ar reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvjiem. Mūsu klientu vidū ir universitātes un R&D centri, organizācijas, piemēram, biznesa asociācijas, klāsteri un inkubatori, kā arī valdības.

Darbinieku vadīta
Šo izaugsmes gadu laikā uzņēmums ir palicis to darbinieku īpašumā. Visi uzņēmuma īpašnieki strādā šajā nozarē. Šāda īpašnieku struktūra, neatkarīga no kādām slēptām interesēm, ir ļāvusi izveidot labus pamatus, lai paplašinātu mūsu sniegto pakalpojumu klāstu un atbalstītu politikas veidotājus visā pasaulē.