Rudolfsplatz 12/11
A-1010, Vīne
Austrija

Telefona numurs: +43 1 5039592
E-pasts: info.at@technopolis-group.com

info.at@technopolis-group.com

Kopš sava ofisa izveides Vīnē 2000.gadā, mūsu komanda ir uzkrājusi nenovērtējamu pieredzi politikas izvērtēšanā, politikas ietvara un stratēģiju izstrādē. Mēs cieši strādājam ar nacionālām, starptautiskām un reģionālām organizācijām zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju politikas jomā. Pēdējo piecu gadu laikā mūsu darbs ir ieguvis daudz institucionālāku skatījumu, uzlūkojot pārvaldības jautājumus un dažādas rīcībpolitikas to institucionālajā kontekstā.

Liela daļa no mūsu darba koncentrējas uz augstāko izglītību un pētniecību. Mēs specializējamies pētnieku karjeras analīzē, dzimumu politiku un augstākās izglītības finansējuma pētniecībā. Mūsu uzkrātā ekspertīze un pētniecības procesa pārzināšana ļauj sniegt atbalstu pētniecības organizācijām pārvaldības, menedžmenta un stratēģiju izstrādes jautājumos. Mēs esam veikuši, piemēram, pētniecības finansējuma sistēmas izvērtējumu Čehijā, kā arī vērtējuši lielākās finansēšanas programmas Aleksandra fon Humbolta Institūtā (Alexander von Humboldt-Stiftung), Vācijā.

Mēs arī veicam politikas analīzi un izvērtējumu intelektuālā īpašuma un standartu jomā. Esam strādājuši ar tādiem klientiem kā Eiropas Patentu biroju, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju, Eiropas Komisiju un Eiropas parlamentu. Piemēram, mūsu ekspertu komanda veica Zināšanu un Inovāciju Kopienas (KICs) intelektuālā īpašuma un standartu stratēģijas izvērtējumu pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma.

Mēs piedāvājam arī ekspertīzi kvalitatīvo metožu, datu pārvaldības un analīzes jomā. Pēdējos gados mēs esam uzkrājuši īpašas prasmes lielu, apjomīgu datu analīzē un darbā ar brīvpieejas publiskā sektora datiem. Tāpat mēs attīstam īpašus rīkus, ar kuru starpniecību komunicēt un vizualizēt sarežģītas datu kopas.

Katarīna Varta (Katharina Warta) ir mūsu Austrijas uzņēmuma vadošā partnere.


PVN numurs: ATU48388007

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Austrija rakstīja ziņojumus.

Komanda