Avenue de Tervuren 188A
B-1150 Brisele
Beļģija

Telefona numurs: +32 2 737 74 40
E-pasts: info.be@technopolis-group.com

info.be@technopolis-group.com

2019.gadā Technopolis Group Beļģijas birojam palika 15 gadi. Tas tika izveidots 2004.gadā un sākotnēji tajā strādāja tikai divi darbinieki, taču tagad tas ne tikai pulcē lielāku darbinieku skaitu, bet spēj uzņemties un realizēt lielus projektus dažādās jomās.

Mūsu Beļģijas komanda ir profesionāli atzīti eksperti, kas spēja īstenot sarežģītus, liela apjoma kompleksus, starp-valstu izvērtējumus uzņēmējdarbības un vides politiku jomā, likumdošanas, programmu, pētniecības, kā arī tehnoloģiju sfērā. Mēs esam eksperti salīdzinošās politikas pētījumos, politiku formulēšanas, novērtēšanas un ieviešanas uzraudzības jomā. Esam strādājuši gan ar Eiropas institūcijām, gan ar reģionālām, nacionālām un starptautiskām organizācijām.

Mūsu motivētie, radošie un prasmīgie konsultani piedāvā plašu pakalpojumu klāstu. Mūsu komandai ir liela pieredze rīcībpolitiku monitorēšanas platformu izveidošanā un ieviešanā. Mums ir ekspertīze komunikācijas stratēģiju īstenošanā un novērtēšanā, īpaši inovāciju un vides jautājumu sektorā. Mēs piedāvājam padomus un apmācības programmu izstrādē un tehniskā palīdzībā, kā arī palīdzam izveidot novērtējuma un monitoringa sistēmas. Visbeidzot, mēs ņemam aktīvu līdzdalību starp-reģionu pētniecības un inovāciju sadarbības analīzē un izveidē.

Briselē bāzētie konsultanti specializējas šādās jomās:

  • Reģionālo un nacionālo inovāciju sniegums un politika
  • Pētniecības politika
  • Vides pārmaiņas, eko-inovācijas un ilgtspējīga attīstība
  • Izvērtējumi
  • Uzņēmējdarbība, MVU un ražošanas modernizācija & digitalizācija
  • Klāsteru un uzņēmējdarbības vides analīze

Lielākā daļa klientu ir Eiropā, bet arī ārpus tās.

Agis Evrigenis ir Briseles biroja vadošais partneris. Birojā strādā arī Viola Peter, Béa Mahieu un Nikos Maroulis.


PVN numurs: BE 0866397763

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Beļģija – politikas konsultācijas rakstīja ziņojumus.

Komanda