Atslēgtehnoloģijas

Technopolis Grupa atbalsta politikas veidotājus zinātnes un industrijas spēcīgu pozīciju nodrošināšanā atslēgtehnoloģiju (Key Enabling TechnologiesKET) jomā. KET ir tādas tehnoloģijas kā, piemēram, nanotehnoloģija, mikro un nanoelektronika, uzlaboti materiāli, biotehnoloģijas un fotonika. Kopā ar IKT tās ir vitāli svarīgas ekonomikas konkurētspējas nodrošināšanā, un uz tām pamatojas zinātnes un inovācijas politika, kas vērsta uz sabiedrības problēmu risināšanu. Mūsu politikas un to tendenču pētījumi atbalsta stratēģijas izstrādi Eiropas, nacionālajā un reģionālajā līmenī, kā arī tādos vadošos pētniecības institūtos kā Starpuniversitāšu Mikroelektronikas centrs Belģijā (Imec). Mūsu unikālās spējas šajā jomā ir tehnoloģiju, uzņēmējdarbības un politikas speciālistu centienu apvienošana.

Research Management Performance of projects in FP6, FP7 and Horizon 2020

The European Commission has asked Technopolis Group in consortium with PwC Advisory to assess the research management performance of Framework Programmes projects. The project involved consultants from various Technopolis and PwC offices, and ran from January 2014 to September 2014. The consortium provided an in-depth analysis of research management performance in FP6 and FP7, as…

Skatīt ziņojumu

EPIRIA: Evaluation of FP7 Research Infrastructures

This study analysed the relevance, efficiency and effectiveness of the Research Infrastructures (RI) component of the European Commission Seventh Framework Programme (FP7), assessed its European Added Value, and suggested options for future Community RI actions. The FP7 RI programme has made a significant step forward in the efficiency and effectiveness of its support to the…

Skatīt ziņojumu

Regional Innovation Strategy for The Ile de France

Innovation was given an increased weight at EU level in the 2007-2013 programming period. This focus is reinforced for 2014-2020. The National policies developed the last 10 years (Investments for the Future, competitiveness cluster policy) is also geared toward a growing support to innovation. • Assess the outputs of RSI actions co-financed through the ERDF…

Skatīt ziņojumu

Multiplier study of The Netherlands Genomics Initiative

The Netherlands Genomics Initiative (NGI) was founded in January 2002, with a view to advancing the performance and application of genomics research in the Netherlands. NGI aims to promote both the performance of genomics research in the Netherlands and its application by developing an excellent research infrastructure consisting of leading Dutch research groups in the…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk