Reģionālā politika

Technopolis Grupa palīdz reģionālās politikas veidotājiem uzlabot konkurētspēju savā valstī un ārpus tās. Mūsu visaptverošās zināšanas par reģionālajām inovācijām, pētniecības un augstākās izglītības ekosistēmām ļauj Technopolis Grupas konsultantiem atbalstīt reģionus to pilna ekonomikas potenciāla sasniegšanā, izstrādājot individuālas stratēģijas. Mūsu komanda sīki izstrādājusi un pārskatījusi viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) vairāk nekā 20 Eiropas reģioniem. Starpreģionu sadarbības organizācijas un klasteri izmanto mūsu Grupas mēroga pieredzi, kas palīdz identificēt pasākumus ar lielu izaugsmes potenciālu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, īstenojot attīstības stratēģijas, aktivizējot teritoriālo mārketingu vai atbalstot to kontaktu tīklu un starptautisko sadarbību.

Strategic Assessement of The Outermost Regions (France)

The goal of the study was to realise a strategic diagnosis, which constituted the part dedicated to outermost regions in the national diagnosis of the Partnership Contract for 2014-2020. This diagnosis highlighted the strengths, weaknesses and opportunities the French outermost regions were facing. The study had one strategic and one operational objective. The strategic objective…

Skatīt ziņojumu

Regional Innovation Strategy for The Ile de France

Innovation was given an increased weight at EU level in the 2007-2013 programming period. This focus is reinforced for 2014-2020. The National policies developed the last 10 years (Investments for the Future, competitiveness cluster policy) is also geared toward a growing support to innovation. • Assess the outputs of RSI actions co-financed through the ERDF…

Skatīt ziņojumu

Regional Innovation Scoreboard

Regions are an appropriate level for stimulating innovation. Many regional governments have important competences and budgets in the field of innovation. Their geographical proximity facilitates the acquisition, accumulation and use of knowledge. Regions’ performance depends not only on that of enterprises and research institutes but also on interactions between different stakeholders, enterprises and organisations, whose…

Skatīt ziņojumu

Evaluation of Walloon Competitiveness Clusters

The Walloon Institute for Evaluation, Prospective and Statistics, (IWEPS), asked Technopolis to evaluate the results of the Walloon policy for competitiveness clusters which were first implemented in 2005 in this Belgian region. The Walloon competitiveness clusters policy aims to increase the competitiveness of the regional economy through research, innovation and the networking of actors. It…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk