Intelektuālā īpašuma tiesības un standarti

Intelektuālā īpašuma tiesības ir kļuvušas par aizvien nozīmīgāku veidu kā komercializēt un veicināt inovatīvas aktivitātes. To atspoguļo tādi indikatori kā ikgadējais patentu pieteikumu skaits Eiropas Patentu birojā, kas ir nepārtraukti audzis un tagad ir par kādiem 50% augstāks nekā pirms desmit gadiem. Ir pieaugusi ne tikai patentu, bet arī citu intelektuālā īpašuma veidu kā, piemēram, autortiesību, preču zīmju, dizainu un komercnoslēpumu nozīme. Plašāka un intensīvāka intelektuālo īpašumu tiesību pielietošana ir padarījusi intelektuālā īpašuma vadību par centrālu jautājumu kā priekš uzņēmumiem un pētniecības organizācijām, tā priekš politikas veidotājiem. Technopolis ir sniedzis atbalstu mūsu klientiem šo pieaugošo izaicinājumu risināšanā, piedāvājot individuāli pielāgotas konsultācijas intelektuālā īpašuma tiesību politikas un stratēģiju izveidē, monitoringā un izvērtēšanā.

 

Study in Support of the Evaluation of the Database Directive

The 1996 Directive on the legal protection of databases (Database Directive) aims at supporting the development of the European database industry. It created a sui generis right protecting investments of database makers, regardless of the originality of databases, and harmonised copyright law applicable to the original databases. This study investigates whether the Database Directive fulfils…

Skatīt ziņojumu

Evaluation of the application of Regulation 386/2012

This evaluation concerns the implementation of Regulation (EU) No 386/2012 on entrusting the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (former OHIM) with tasks related to the enforcement of intellectual property rights (IPRs), including assembling public- and private-sector representatives as a European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. The evaluation analyses the relevance, effectiveness, efficiency,…

Skatīt ziņojumu

Effects of supplementary protection mechanisms for pharmaceutical products

To stimulate the development of new medicines, various forms of ‘supplementary protections’ exist that give companies extended monopoly rights. This includes: Supplementary Protection Certificates (SPCs), which prolong the patent protection for medicinal products by up to five years; paediatric extensions to SPCs; regulatory protection in the form of data and market exclusivity; as well as…

Skatīt ziņojumu

European Institute of Innovation and Technology Policy Study

Technopolis supports research organisations in their development, assessment and formulation of IPR strategies. This study – written on behalf of the European Commission, DG EAC, and in collaboration with ISIS Enterprise, the technology transfer firm of the University of Oxford – reviewed the current state of development of the IPR strategies of the first three…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk