Augstākās izglītības politika

21. gadsimtā Eiropai jāsaskaras ar vēl nebijušām konkurētspējas saglabāšanas problēmām, un to risināšanas svarīgākais priekšnoteikums ir tās augstākās izglītības (AI) sistēmu jauda un potenciāls inovācijas un izaugsmes atbalstīšanā un augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā. Technopolis Grupā ir specializēta augstākās izglītības komanda, kas apkopo nacionālo un starptautisko pieredzi no visiem mūsu birojiem. Mūsu klientu vidū ir tādas nacionālās un starptautiskās organizācijas kā Eiropas Komisija, OECD, nacionālās valdības, augstskolas un citas organizācijas.

Augstākās izglītības grupa sniedz ekspertu pakalpojumus dažādās jomās:

  • augstākās izglītības sistēmas apskats un ziņojumi par jaunākajām tendencēm,
  • institucionāla izvērtēšana,
  • organizatoriskas pārmaiņas, tostarp augstskolu apvienošanās,
  • institucionālās stratēģijas izstrāde un uzlabošana,
  • starptautiskiem standartiem atbilstošu mācību programmu izstrāde,
  • augstskolu lietišķā sadarbība un zināšanu apmaiņa,
  • atvērtie izglītības resursi.

Entrepreneurial Higher Education Institutions

HEInnovate is a self-assessment tool for Entrepreneurial Higher Education Institutions. It is an initiative of the European Commission, DG Education and Culture and the OECD LEED forum, and supported by a panel of six independent experts. The website has been designed and is managed by Technopolis under a Framework Contract agreement with the European Commission,…

Skatīt ziņojumu

European Forum Co-operation between Higher Education and the Business Community

The University Business Forum is an initiative of DG EAC to bring together stakeholders involved in UBC in the area of higher education for design of curriculum, mobility, knowledge transfer and entrepreneurship education. This contract provided think pieces and input papers for the thematic forums as well as running expert groups to help shape future…

Skatīt ziņojumu

Evaluation of Nordplus

Nordplus and its five sub-programmes Nordplus Junior, Nordplus Higher Education, Nordplus Adult, Nordplus Horizontal and Nordplus Nordic Languages were all evaluated. The evaluation had both summative and formative traits and the evaluation team focused on the performance and impacts of Nordplus and its sub-programmes, with a view on the expected delivery of activities and outcomes…

Skatīt ziņojumu

EU-US Study on credit systems in higher education

The report was a comprehensive comparative study on higher education credit systems in Europe and US. Compare experiences and identify best practices for enhancing transparency and recognition of study abroad periods between the US and EU. The results of the study led to recommendations for translation between EU and US credit systems to facilitate mobility

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk