Veselība

Laba veselība veicina materiālo pārticību un ir svarīga sabiedrības labklājībai. Lai attīstītu personalizētāku, uz pacientu orientētu attieksmi un piedāvātu veselības aprūpi par pieejamām cenām, ir obligāti nepieciešama efektīva un uz faktiem balstīta politika.

Technopolis Grupa atbalsta politikas veidotājus un programmu vadītājus uz mērķiem orientētu darba plānu izstrādē. Mūsu konsultanti palīdz rūpīgi izvērtēt investīciju izmaksas veselības zinātnē, tehnoloģijās un inovācijās, kā arī izvērtēt to ietekmi un sekas. Izmantojot savas dziļās zināšanas veselības jomā un dabaszinātnēs un plašo pieredzi stratēģiskajā plānošanā un izvērtēšanā, mēs cenšamies dot savu ieguldījumu efektīvas politikas veidošanā veselības uzlabošanai.

The impact of collaboration: the value of UK medical research to EU science and health

The UK has a strong medical research community; the country’s withdrawal from the European Union (EU) can therefore be expected to have implications not only for the UK, but also for EU science and health. To better understand the UK’s contribution to medical research and patient health in the EU, a new study was commissioned…

Skatīt ziņojumu

Review of the Product Development Partnerships Fund 2011-2014

Every year, poverty related diseases affect millions of people in the developing world. Yet, in the absence of clear profit potential, pharmaceutical companies are reluctant to invest in the development of treatments to fight these diseases. In response to this market failure, in the mid-1990s Product Development Partnerships (PDPs) emerged. PDPs use private sector approaches…

Skatīt ziņojumu

Evidence on mechanisms and tools for use of health information for decision-making

The World Health Assembly in 2005 urged Member States to establish or strengthen knowledge transfer mechanisms to support evidence-informed health policies and health care delivery. The European Health Information Initiative was set up to strengthen the use of evidence, information and research for policy-making in the WHO European Region. While good-quality health information is a key component for…

Skatīt ziņojumu

Assessing the research potential of access to clinical trial data

Clinical trials generate systematic and vital information about the efficacy, safety and quality of medical interventions. However, there has been much discussion about the degree to which trial results and the underpinning data are currently made available to researchers outside of the team that conducted the original trial. The primary aims of this study, commissioned…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk