Technopolis Group darbinieki ir cilvēki ar interesi par rīcībpolitiku

Mums ir svarīgi
Mūsu projekti spēj stimulēt pārmaiņas. Mēs īpaši liekam uzsvaru uz projektiem, kuri tiecas uzrunāt un risināt sabiedrībai un videi aktuālas problēmas. Mēs neesam lobistu grupa; mēs veicam neatkarīgus, uz pierādījumiem balstītus pētījumus. Mūsu nolūks nav tikai piedāvāt konkrētas, pareizas atbildes, bet arī uzdot un formulēt labus jautājumus. Mums patiesi rūp mūsu klienti. Mēs esam lepni būt uz klientu orientēti – mēs runājam ar viņiem vienā valodā un augsti vērtējam viņu vajadzības.

Uz izaugsmi orientēti
Mēs vēlamies, lai cilvēki mūsu uzņēmumā augtu. Tāpēc mēs nodrošinām regulāras apmācības un organizējam ikgadēju konferenci – ar iedvesmojošām, motivējošām aktivitātēm un darbnīcām, lai mūsu darbinieki būtu lietas kursā par jaunākajām tendencēm rīcībpolitikas analīzē un aktuālākajām pētniecības metodēm.

Technopolis Group ir svarīgs radošums. Mēs saviem ekspertiem sniedzam iespēju eksperimentēt un radīt inovācijas. Viņiem ir degsme mācīties un pieņemt izaicinājumus. Mēs aktīvi strādājam pie tādas darba vides veidošanas, kas sekmē talantu un vīziju.

Neskatoties uz salīdzinoši lielo darbinieku skaitu, mēs joprojām esam ļoti cieši saistīti. Mēs esam cilvēki no dažādām vietām ar pieredzi ļoti dažādās jomās. Neskatoties uz to, mūs vieno interese, nodošanās un atvērts skatījums. Tieši tas man patīk Technopolis Group. Man ir iespēja strādāt ar kolēģiem no visas pasaules, ar doktora grāda ieguvējiem jomās sākot no bioķīmijas un beidzot ar sociālām zinātnēm, kā arī ar dažāda mēroga projektiem.

Morgane Veillet Lavallée, Technopolis Group konsultante Parīze birojā

Personiska pieeja
Mūsu veiksmes atslēga ir cilvēkos. Mēs esam iekšēji ļoti diverss uzņēmums, kas augsti vērtē darbinieku individualitāti un vienmēr ir atvērts diskusijām un atšķirīgiem redzējumiem. Mūsu darbs prasa autonomiju un neatkarību, bet mēs esam arī komanda, kas augsti vērtē citu viedokli un ieguldījumu.

Vairāk informācijas