Mūsu darbinieki

teh·no·po·lie·tis
(daudzsk. tehnopolieši
Technopolis Grupas komandas pastāvīgs darbinieks ar radošu, dinamisku domāšanu un dedzīgu tieksmi pēc izcilības.

Our peoplePastāvīgi sadarbojoties ar politikas veidotājiem un pētniekiem, arī paši tehnopolieši kļuvuši par inovatīviem domātājiem un svarīgu lēmumu īstenotājiem. Analīze, ko piedāvājam klientiem, atrodas politikas izstrādes procesa priekšgalā, un mēs esam apņēmības pilni saglabāt šīs vadošās pozīcijas. Mūsu konsultantu komanda, kas ietver speciālistus no 43 valstīm un kopā pārvalda vairāk nekā 30 valodas, ar prieku tver katru iespēju veicināt progresu.

Our peopleIzmantojot bagātīgas specializētas zināšanas inovāciju vadībā, ekonomikā un politikas zinātnē, kā arī tādās eksaktajās zinātnēs kā inženiertehnoloģijas, ķīmija, fizika vai bioloģija, tehnopolieši palīdz klientiem radīt ievērojamu pievienoto vērtību. Mūsu darbinieku vidū ir arī kādreizējie politiķi, uzņēmēji un zinātnieki.

Mēs uzskatām, ka daudzveidīgajām klientu prasībām atbilstošas speciālistu komandas izveidošana, attīstība un ieinteresēšana ir vitāli svarīgs mūsu panākumu nosacījums. Mūsu konsultanti regulāri piedalās turpmākās apmācībās un kvalifikācijas paaugstināšanā.