Mūsu klienti

Technopolis Grupa sniedz pakalpojumus publiskā sektora un bezpeļņas organizācijām, kuru uzdevums ir risināt vides un sabiedrības problēmas un veicināt ekonomikas izaugsmi ar zinātnes, tehnoloģiju, inovācijas un izglītības palīdzību.

Mūsu daudzveidīgajā klientu bāzē ir iekļauti:

 • nacionālo un reģionālo pārvaldību departamenti, ministrijas un finansēšanas aģentūras,
 • starptautiskas organizācijas – Eiropas Komisija, OECD un Eiropas Patentu birojs,
 • publiskās un privātās partnerības tīkli un konsorciji,
 • pētniecības centri un universitātes,
 • biznesa asociācijas,
 • labdarības organizācijas.

Mūsu mērķis ir palīdzēt klientiem uzlabot savu sniegumu un nodrošināt uz faktiem pamatotas politikas un stratēģiju izstrādi. Vienkārši sakot, mēs gribam palīdzēt saviem klientiem:

 • mācīties no starptautiskas pieredzes,
 • izmantot konkrētus piemērus ikdienas vadības uzlabošanā,
 • gūt dziļāku ieskatu, lai pieņemtu labākus lēmumus,
 • pārdomāt jautājumus, lai uzlabotu stratēģijas,
 • padarīt sarežģītus procesus vienkāršākus.