Politikos formuotojai ir organizacijos veikia kintant instituciniam, socialiniam, ekonominiam ir technologiniam kontekstui. Jie vis labiau jaučia spaudimą kuo geriau išnaudoti savo biudžetą. Norėdami tai padaryti, jie turi nuolat apibrėžti ir koreguoti savo prioritetus ir darbotvarkę. 

Tris dešimtmečius rėmėme įvairių lygių politikos formuotojus ir organizacijas, kurdami intelektualią politiką ir planus. Mūsų patirtis padeda jiems nustatyti prioritetus intervencijai ir investicijoms bei leidžia rengti politikos planus, strategijas, veiksmų planus ir programas, tenkinančias tikslinių grupių ir piliečių poreikius. Kaip strateginės paramos dalį mes taip pat patariame dėl valdymo sistemos ir organizacinių pokyčių, atliekame politikos priemonių ir organizacijų galimybių studijas.

Ypač aktyviai dirbame tyrimų ir inovacijų, verslumo, MVĮ ir pramonės, ekologiškos ekonomikos, regionų plėtros ir sanglaudos srityse. Siūlome objektyvius patarimus, paremtus įvairiais metodais:

Strategiškai patariame vyriausybėms, Europos institucijoms, regionams ir miestams, mokslinių tyrimų ir inovacijų įstaigoms, universitetams ir verslo asociacijoms bei klasterių organizacijoms Europoje ir visame pasaulyje.

Kas naujo įvyko?

Visi straipsniai Visos naujienos

Ataskaitos

Visos ataskaitos