Politikos formuotojams tampa vis svarbiau įtraukti tikslines mokslo, technologijų ir inovacijų politikos grupes per oficialius ar neoficialius tinklus ir bendruomenes. Būtent todėl Technopolio grupė teikia paramą kuriant ir valdant suinteresuotųjų šalių tinklaveikos ir bendruomenių aktyvumą mūsų veiklos sferose. Mes palaikome savo klientus kuriant ir valdant tinklus ir bendruomenes, taip pat stebint ir vertinant jų poveikį.

Mes išsiskiriame iš kitų organizacijų – gerai suprantame pagrindinius politikos klausimus ir visada pasirenkame į poveikį orientuotą požiūrį į tinklų kūrimą ir valdymą. Manome, kad labai svarbu kurti strategijas, nukreiptas į tinkamas suinteresuotąsias šalis. Turimas visos Europos ir tarptautinis pasiekiamumas leidžia mums sudominti suinteresuotuosius subjektus iš skirtingų teminių ir geografinių kontekstų. Mes norime nustatyti tikslines grupes, kad būtų galima pasiekti politikos tikslus per sąveiką ir bendradarbiavimą. Galiausiai tai padeda skatinti gerąją patirtį, normas ir standartus.

Savo klientams siūlome platų paslaugų spektrą:

Kas naujo įvyko?

Visi straipsniai Visos naujienos

Ataskaitos

Visos ataskaitos