Politikos stebėjimas ir politikos mokymasis

Nuo 2000 m. sukūrėme ir valdėme daugybę politikos stebėjimo platformų (didžioji dalis pagal Europos Komisijos užsakymus), kurios politikos formuotojams ir suinteresuotoms šalims padeda susipažinti su šalių ir regionų politika bei jas palyginti.

Buvome pirmieji pradėję lyginti politikų efektyvumą, valdymą ir konkrečias politikos iniciatyvas. To siekėme projektais, tokiais kaip „Innovation TrendChart“, „ERAWATCH“, Regioninių inovacijų stebėjimo ir Ekologinių inovacijų stebėjimo projektais.

Mūsų ekspertų surinkti duomenys leido greitai sudaryti politinių tendencijų ir praktikų ataskaitas bei rasti gerosios praktikos pavyzdžių, reikalingų ateities politikų formavimui ir plėtrai.

Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF)

The Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF) is the European Commission’s newest instrument to support reforms that boost countries’ research and innovation investments, policies and systems. Launched in 2015, the PSF gives practical support to countries in designing, implementing and evaluating such reforms – whether they are EU Member States or other countries associated to…

Peržiūrėti ataskaitą

The Digital Cities Challenge

The Digital Cities Challenge (DG GROW) provides fifteen European cities which want to take advantage of the impact of digital transformation with free-of-charge high quality policy advice, coaching, facilitation and support, in their own language. The support helps cities to develop and implement strategic plans addressing economic growth and social welfare.  The Digital Cities Challenge…

Peržiūrėti ataskaitą

European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) – Final report

The objective of the European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) (EASME) is to become a reference point for companies and resource efficiency intermediaries on the latest state-of-the-art in the domain and thus to raise the awareness of SMEs for the savings potential that lies in switching to more resource efficient business models. Thanks to the…

Peržiūrėti ataskaitą

Blue Bioeconomy Forum

Technopolis Group  is supporting European Commission  (DG MARE and EASME) to set up and run the Blue Bioeconomy Forum. The Forum brings together a partnership of industry, public authorities, academia, and finance in order to strengthen Europe’s competitive position in the emerging blue bioeconomy: that part of the economy that focuses on aquatic environments and…

Peržiūrėti ataskaitą
Daugiau ataskaitų