Regionai ir vietos valdžios institucijos vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant pažangesnės ir ekologiškesnės ekonomikos. Regionai ir miestai yra geriausiai pasirengę puoselėti vietos inovacijų ekosistemas ir gali pateikti pavyzdį skaitmeninėms technologijoms, paremtomis Europos sanglaudos politika. Jos gali sujungti tvarų ir intelektualų augimą su socialinio ir ekonominio vystymosi skatinimu ir kurti darbo vietas, visų pirma pasitelkdamos intelektinės specializacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas ir naujus sprendimus, skirtus atskirti ekonomikos augimą ir aplinkos blogėjimą. Taigi regioninės ir vietos valdžios institucijos gali būti pagrindinės įstaigos, perėjime prie efektyvaus išteklių naudojimo ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ateities link.

Technopolio grupė daugiau nei 30 metų bendradarbiauja su regionais ir miestais. Mūsų darbai padeda jiems išspręsti sudėtingus inovacijų iššūkius, kuriems reikalingas holistinis požiūris ir ilgalaikė viso ciklo perspektyva.