Perėjimas prie visa apimančios žaliosios ekonomikos padeda išspręsti kai kuriuos svarbiausius visuomenės uždavinius. Tai padeda pagerinti žmonių gerovę ir socialinę lygybę, kartu sumažinant pavojų aplinkai ir išteklių trūkumą. Tuomet aišku, kodėl ekologiškesnė ekonomika tapo strateginiu prioritetu nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Technopolio grupė daugiau nei 10 metų bendradarbiauja su sprendimų priėmėjais, siekdama skatinti integracinę žaliąją ekonomiką. Mes nuolat tobuliname savo metodus, kad padėtume vyriausybėms, naujoms įmonėms, MVĮ ir pramonės įmonėms spręsti problemas, susijusias su:

Mes teikiame įvairias paslaugas vietiniams, nacionaliniams ir tarptautiniams klientams šiose srityse:

Mes dirbame su Europos Komisija (Aplinkos generaliniu direktoratu, Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniu direktoratu, Energetikos generaliniu direktoratu, Teisingumo generaliniu direktoratu, EASME …), Europos Parlamentu, ESPON, Donorų verslo plėtros komitetu, EBPO, JT organizacijomis, daugiašaliais plėtros bankais, taip pat ir su nemažai nacionalinių ir regioninių vyriausybių, agentūrų, grupių ir verslo asociacijų Europoje ir už jos ribų

Kas naujo įvyko?

Visi straipsniai Visos naujienos

Ataskaitos

Visos ataskaitos