179 darbuotojai

33 kalbos

36 Daktaro laipsniai

Sprendimai, orientuoti į kliento poreikius
Technopolis Group pradėjo veikti, kaip konsultacinė įmonė, vertinanti mokslą, technologijas ir inovacijas. Nors vertinimas išlieka mūsų įmonės pagrindu, norėdami palaikyti sprendimų priėmimą įvairiomis temomis, bėgant metams mes sukūrėme žinojimo kaip tai daryti sistemą. Mūsų ekspertai teikia strategiją ir įžvalgas, valdo tinklus ir teikia paramą net sudėtingiausiems projektams. Esame susipažinę su plačiu kiekybinių metodų sprektru ir pristatome pažangias bei lyderiaujančias duomenų analizes. Mes vertiname politiką bei jos poveikį, efektyviai perduodame ją ekspertams ir plačiąjai visuomenei. Niekada nesusitaikome su šabloniniais sprendimais, tačiau dirbame su savo klientais ieškodami geriausiai jų lūkesčius atitinkančių metodų.

Nepriklausoma ekspertizė
Mes norime, kad mūsų darbai padarytų įtaką. Štai kodėl mes sukūrėme įvertinimą, kuris padeda politikos formuotojams, norintiems spręsti visuomenės ir aplinkos problemas. Mes palaikome sprendimus priimančius asmenis, kurie nori pasiekti ekonomikos augimą per aukštąjį mokslą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, ekologiškos ekonomikos iniciatyvas ar verslumą, MVĮ ir pramonės paramą. Turėdami didelę patirtį skaitmeninių transformacijų, pažangiausių sveikatos ir gyvybės mokslų bei intelektinės nuosavybės ir standartų srityje, stengiames visur pirmauti. Galiausiai, esame įsitikinę, kad net labiausiai globalizuotas pasaulis priklauso nuo stiprių vietos institucijų ir politikos. Štai kodėl mūsų ekspertai tvirtai dirba tiek tarptautinio bendradarbiavimo, tiek regioninės plėtros ir sanglaudos srityse. Mes didžiuojamės teikdami nepriklausomas, įrodymais pagrįstas įžvalgas ir labai vertiname skaidrumą visuose mūsų projektų aspektuose

Aktyvūs pasaulyje, visuose lygmenyse
Per tris dešimtmečius Technopolio grupė išaugo iš startuolio į pirmaujančią tarptautinių konsultacijų įmonę, turinčią biurus dešimtyje šalių. Mes peržengėme savo europines šaknis, kad sukauptume unikalų supratimą ir patirtį Lotynų Amerikoje, Karibų jūros regione, taip pat Afrikoje. Taip pat sėkmingai įgyvendinome projektus Azijoje, Viduriniuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje.

Mes bendradarbiaujame su įvairių lygių ir sričių sprendimų priėmėjais, pradedant tarptautinėmis institucijomis, tokiomis kaip Europos Komisija, EBPO ir daugiašaliais plėtros bankais, baigiant regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis. Mūsų klientai yra universitetai ir tyrimų ir plėtros centrai, tinklo organizacijos, tokios kaip verslo asociacijos, klasteriai ir inkubatoriai, taip pat vyriausybės.

Priklausymas darbuotojams
Per šiuos augimo metus mes išlikome darbuotojams priklausančia įmone. Visi mūsų akcininkai dirba versle. Ši nuosavybės struktūra, nepriklausoma nuo pagrįstų interesų, suteikė tvirtą pagrindą išplėsti mūsų paslaugas ir paremti politikos formuotojus visame pasaulyje.