Žemės ūkis ir maistas

„Technopolis Group“ padeda politikos formuotojams kurti strategijas, kuriomis siekiama stiprinti konkurencinįžemės ūkio ir maisto sektoriaus pranašumą ir gerinti maisto kokybę ir saugumą. Inovacijos turi didelę įtaką konkurencingumo šiame sektoriuje didinimui. Pagrindiniai šio sektoriaus inovacijų tikslai yra produktų kokybė, saugumas ir efektyvūs procesai. Apjungusi konkretaus pobūdžio inovacijų žinias ir maisto kokybės problemoms bei pagrindinių technologijų plėtrai reikalingus veiksnius, mūsų komanda sėkmingai įvykdė politikos ir vertinimo studijas Europos šalių bei kitiems klientams (pavyzdžiui, Pasaulio Banko).

Microalgae-based products: an outlook for Europe

The European Union has recently adopted an ambitious strategy for developing the Bioeconomy in Europe, in this context algae represents an emerging biological resource of great importance for its potential applications in different fields. In particular, micro-algae are currently promoted as a new source of valuable nutrients for human and animal consumption. Technopolis – together…

Peržiūrėti ataskaitą

Evaluation Innovation Programme Food & Nutrition

The aim of the evaluation was to determine whether the Innovation Programme Food & Nutrition (IPFN) had mets its objectives and to what extent IPFN had contributed to the overall policy objectives of the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. Furthermore the evaluation looked at the interactive design process of the programme (the ‘innovation in dialogue approach’), its governance and the satisfaction amongst participants.

Peržiūrėti ataskaitą

Evaluation of CTA’s ST&I Programme (2010-2014)

This report presents the results of the evaluation of the Science, Technology and Innovation (ST&I) Programme of the Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA), Wageningen, The Netherlands. Technopolis Group evaluated the ST&I Programme in its entirety in response to changing target groups reflected in the priority areas set out in the current CTA Strategy Plan (20011…

Peržiūrėti ataskaitą

Evaluation IPFN

In the 2005 the Dutch Ministry of Economic Affairs introduced the ‘key area approach’ for innovation programmes in prioritised areas in the Dutch economy. In 2006 the Innovation Programme Food & Nutrition (IPFN) was established in the ‘key area’ Flowers & Food. Following an interactive approach, IPFN was developed bottom-up by Dutch multinationals, SMEs and…

Peržiūrėti ataskaitą
Daugiau ataskaitų