Regioninė politika

„Technopolis Group“ konsultuoja regioninės politikos formuotojus, kad padidintų tų regionų konkurencingumą šalyje ir už šalies ribų. Išsamios žinios apie regionines inovacijas, mokslinius tyrimus ir aukštojo mokslo ekosistemas suteikia galimybę „Technopolis Group“ konsultantams padėti regionams pasiekti didžiausią savo ekonominį potencialą, sukuriant tik jiems tinkamas strategijas. Mūsų komanda detalizavo ir peržiūrėjo symanios specializacijos strategijas (RIS3) daugiau nei 20 Europos regionų. Tarp regionų bendradarbiaujančios organizacijos ir klasteriai kreipiasi į mūsų komandą padėti identifikuoti didelį augimo potencialą turinčias veiklas, pagreitinti technologijų perdavimą, įgyvendinti plėtros strategijas, paspartinti teritorinę rinkodarą ar palaikyti jų tinklą ir internacionalizaciją.

Strategic Assessement of The Outermost Regions (France)

The goal of the study was to realise a strategic diagnosis, which constituted the part dedicated to outermost regions in the national diagnosis of the Partnership Contract for 2014-2020. This diagnosis highlighted the strengths, weaknesses and opportunities the French outermost regions were facing. The study had one strategic and one operational objective. The strategic objective…

Peržiūrėti ataskaitą

Regional Innovation Strategy for The Ile de France

Innovation was given an increased weight at EU level in the 2007-2013 programming period. This focus is reinforced for 2014-2020. The National policies developed the last 10 years (Investments for the Future, competitiveness cluster policy) is also geared toward a growing support to innovation. • Assess the outputs of RSI actions co-financed through the ERDF…

Peržiūrėti ataskaitą

Regional Innovation Scoreboard

Regions are an appropriate level for stimulating innovation. Many regional governments have important competences and budgets in the field of innovation. Their geographical proximity facilitates the acquisition, accumulation and use of knowledge. Regions’ performance depends not only on that of enterprises and research institutes but also on interactions between different stakeholders, enterprises and organisations, whose…

Peržiūrėti ataskaitą

Evaluation of Walloon Competitiveness Clusters

The Walloon Institute for Evaluation, Prospective and Statistics, (IWEPS), asked Technopolis to evaluate the results of the Walloon policy for competitiveness clusters which were first implemented in 2005 in this Belgian region. The Walloon competitiveness clusters policy aims to increase the competitiveness of the regional economy through research, innovation and the networking of actors. It…

Peržiūrėti ataskaitą
Daugiau ataskaitų