Intelektinės nuosavybės teisės ir standartai

Intelektinės nuosavybės teisės (INT) tapo vis labiau svarbi priemonė inovacinei veiklai komercializuoti ir skatinti. Tai atspindi tokie rodikliai kaip, pavyzdžiui, metinis patentinių paraiškų skaičius EPO, kuris nuolat auga ir dabar yra 50% didesnis nei prieš dešimtmetį. Išaugo ne tik patentų, bet ir kitų IN rūšių, pavyzdžiui, autorių teisių, prekių ženklų, dizaino ar neformalių IN priemonių (pavyzdžiui, komercinių paslapčių) reikšmė. Platesnio ir intensyvesnio INT naudojimo deka, IN valdymo klausimai tampa svarbūs tarp įmonių, mokslinių tyrimų organizacijų ir politikos formuotojų. „Technopolis“ reagavo į šiuos mūsų klientų augančius poreikius suteikiant naujausias žinias formuojant, stebint ir vertinant intelektinės nuosavybės teisių politiką ir strategijas.

Study in Support of the Evaluation of the Database Directive

The 1996 Directive on the legal protection of databases (Database Directive) aims at supporting the development of the European database industry. It created a sui generis right protecting investments of database makers, regardless of the originality of databases, and harmonised copyright law applicable to the original databases. This study investigates whether the Database Directive fulfils…

Peržiūrėti ataskaitą

Evaluation of the application of Regulation 386/2012

This evaluation concerns the implementation of Regulation (EU) No 386/2012 on entrusting the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (former OHIM) with tasks related to the enforcement of intellectual property rights (IPRs), including assembling public- and private-sector representatives as a European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. The evaluation analyses the relevance, effectiveness, efficiency,…

Peržiūrėti ataskaitą

Effects of supplementary protection mechanisms for pharmaceutical products

To stimulate the development of new medicines, various forms of ‘supplementary protections’ exist that give companies extended monopoly rights. This includes: Supplementary Protection Certificates (SPCs), which prolong the patent protection for medicinal products by up to five years; paediatric extensions to SPCs; regulatory protection in the form of data and market exclusivity; as well as…

Peržiūrėti ataskaitą

European Institute of Innovation and Technology Policy Study

Technopolis supports research organisations in their development, assessment and formulation of IPR strategies. This study – written on behalf of the European Commission, DG EAC, and in collaboration with ISIS Enterprise, the technology transfer firm of the University of Oxford – reviewed the current state of development of the IPR strategies of the first three…

Peržiūrėti ataskaitą
Daugiau ataskaitų