Ekologiška ekonomika

Politikų formuotojai, siekdami priimti teisingus ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos sprendimus, dažniausiai renkasi „Technopolis Group“ paslaugas. Mes siekiame integruoti aplinkosaugos poveikio ir tvarumo temas į mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI) politiką bei Europiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu išplėsti ekonominės plėtros politiką. Mūsų konsultantai yra pripažinti ekspertai ekologinių inovacijų ir išteklių efektyvumo politikų tyrimų srityje. Mes galime ambicingus politinius tikslus ir mokslinių tyrimų rezultatus paversti veiksmingais vyriausybėms skirtais patarimais.

Pastarąjį dešimtmetį bendrovė sėkmingai vykdė projektus, pavyzdžiui:

  • palyginamąsias ES ir šalies ekologinių inovacijų bei verslo tendencijų studijas, įskaitant gerosios praktikos pavyzdžius iš ES ir kitų šalių;
  • ES bei tarptautinių organizacijų pavedimu ekologinių inovacijų ir tvarumo indikatorių surinkimą ir analizę, įskaitant internetinių duomenų bazių ir sudėtinių indikatorių (ES ekologinių inovacijų švieslentės) sukūrimą;
  • ekologinių inovacijų ir mokslinių tyrimų, inovacijų bei kitų politikų poveikio aplinkai vertinimą ir analizę, įskaitant metodologijų ir matavimo sistemų sukūrimą;
  • išsamių technologinių ir politikos atvejų studijų apie pasirinktas aplinkosaugos technologijas ir politines priemones EBPO šalyse, rengimą;
  • kuriamų ekologinių verslo modelių ir vertės grandinių reikalingų pereiti prie efektyvesnio išteklių naudojimo, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos bei naujų krypčių politikai formuoti studijų rengimą.

Cooperation fostering industrial symbiosis: market potential, good practice and policy actions

Industrial symbiosis (IS) is a systems approach to a more sustainable and integrated industrial system, which identifies business opportunities that leverage underutilised resources (such as materials, energy, water, capacity, expertise, assets etc.) (Lombardi & Laybourn, 2012). IS involves organisations operating in different sectors of activity that engage in mutually beneficial  transactions to reuse waste and…

Peržiūrėti ataskaitą

Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy in the EU

The study measured the current level of development of the collaborative economy of the EU-28 across the transport, accommodation, finance and online skills sectors. The size of the collaborative economy relative to the total EU economy was estimated to be EUR 26.5 billion (0.17% of EU-28 GDP in 2016). Similarly, it is estimated that about 394,000 persons are employed…

Peržiūrėti ataskaitą

What public policies to promote economies of raw materials?

A benchmark for material efficiency policies implemented in eight countries and transposition study in France. Download the executive summary in English.

Peržiūrėti ataskaitą

Research and Innovation in climate change, resource efficiency and raw materials

The goal of the study is to support the EC in promoting successful research and innovation (R&I) policies and programmes under the Specific Programmes of Horizon 2020 in support of Flagship Initiatives “Innovation Union” and “Resource Efficient Europe” with a focus on the specific challenge “Climate Action, resource efficiency and raw materials”.  

Peržiūrėti ataskaitą
Daugiau ataskaitų