Tallinn

Technopolis Group Eesti
Maakri 23
10145 Tallinn
Estonia
T: +372 5211 994

Direktorius

Katre Eljas-Taal

Enterprise No: 12104615

VAT No: EE101448901

.

Baltijos šalys

Baltijos šalių biuras buvo atidarytas 2006 m. vykstant natūraliam „Technopolis goup“ (TG) plėtros procesui, kadangi TG iki to momento jau dugiau nei dešimt metų dirbo su įvairiomis agentūromis, plėtojusiomis ir įgyvendinusiomis politiką Baltijos regione. 

Baltijos šalių biuras specializuojasi mokslinių tyrimų srityje ir konsultuoja viešojo sektoriaus atstovus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, inovacijų bei verslumo klausimais, o taip pat gyvybės mokslų ir švietimo srityse. Mes vykdome palyginamųjų tyrimų projektus, kuriame tarptautinio lygio gaires, strategijas, programas bei atliekame vertinimus. Mūsų klientai – viešojo sektoriaus organizacijos iš Baltijos šalių ir Šiaurės Europos bei Europos Sąjungos institucijos. 

Mes specializuojamės regioninės plėtros, ES struktūrinių fondų, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų srityse, technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo, įmonių plėtros, strateginio planavimo bei projektų valdymo srityse. Mūsų konsultantai turi patirties aplinkosaugos (ypač ekologinių inovacijų) bei sveikatos ir biotechnologijų srityse. Savo veiklą plečiame ir domimės socialinių inovacijų bei inovacijų paklausos politikų sritimis. 

MTEP ir inovacijų politikos srityje mes dirbame su inovacijų paklausos politika, įskaitant naujovių tiekimą, sumanaus reguliavimo ir visuomeninės misijų / iššūkių įtakotomis inovacijomis; mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos vertinimais, pvz., vykdome Mokslo veiklos vertinimą; tinklo ir partnerystės programas, įskaitant klasterius ir kompetencijų centrus.  

Verslumo srityje mes dirbame su verslumo ekosistemomis; SVV, start-ups, sparčiai besivystančiomis įmonėmis ir brandžiomis įmonėmis; prieiga prie finansavimo, įskaitant verslo angelus, privatų kapitalą ir rizikos kapitalą; valstybės pagalba ir valstybės paramos schemomis; bendradarbiavimo ekonomika; jaunimo verslumu. 

Aukštojo mokslo srityje mes konsultuojame kuriant aukštojo mokslo institucijų strategijas ir internacionalizacijos veiklų planus; kuriant universitetų verslo bendradarbiavimo ir žinių perdavimo struktūras; konsultuojame diegiant verslaus ir inovatyvaus universiteto koncepciją naudojant HEInnovate instrumemtą; padedame diegti naujus valdymo modelius ir diegti organizacinius pokyčius, įskaitant susijungimus, aukštojo mokslo sistemos apžvalgas ir tendencijų ataskaitas; institucinius vertinimus; konsultuojame kuriant atvirus mokymosi išteklius. 

Baltijos šalių biuras, bendradarbiaudamas su kitais „Technopolis Group“ biurais, savo klientams suteikia geriausią prieigą prie kitų mūsų Europos biuruose dirbančių kolegų žinių. 

Mūsų stiprioji pusė yra platus žinių spektras ir valdomų žinių tarptautiškumas. 

Mūsų personalas laisvai bendrauja estų, lietuvių, latvių, anglų, suomių ir rusų kalbomis.