Mūsų klientai

„Technopolis Group“ paslaugas teikia viešajam sektoriui ir pelno nesiekiančioms organizacijoms, kurių misija yra susidoroti su aplinkosaugos ir visuomeniniais iššūkiais bei siekti ekonominio augimo, remiant mokslą, technologijas, inovacijas ir švietimą.

Mūsų klientai yra labai įvairūs:

 • nacionalinių ir regioninių vyriausybių padaliniai, ministerijos ir finansuojančios agentūros;
 • tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, Europos Komisija, EBPO ir Europos patentų biuras;
 • viešojo ir privataus sektoriaus partnerių tinklai ir konsorciumai;
 • mokslinių tyrimų centrai ir universitetai;
 • verslo asociacijos;
 • labdaringos organizacijos.

Mūsų tikslas – padėti klientams tobulėti ir kurti aiškią politiką bei strategijas. Trumpai tariant, siekiame padėti savo klientams:

 • mokytis iš tarptautinės patirties;
 • remtis įrodymais, kad pagerėtų kasdienė valdymo veikla;
 • suprasti, kaip būtų galima priimti geresnius sprendimus;
 • apmąstyti, kad pavyktų pakeisti strategijas;
 • susidoroti su sudėtingais procesais.