Är du intresserad av att utveckla offentlig sektor och bidra till policyutveckling? Vill du få praktisk erfarenhet av att ta fram analysunderlag och skriva rapporter? Vi erbjuder nu två praktikplatser på vårt kontor i Stockholm under vårterminen 2022.

Vilka är vi? 

Faugert & Co är ett konsultföretag specialiserat på utvärdering och utredning inom områdena forskning och utveckling (FoU), högre utbildning och innovation. Vi är sedan cirka femton år tillbaka en del av Technopolis Group som är Europas största privata företag specialiserat på utvärdering och konsultation inom innovations- och forskningspolitik. Gruppen har för närvarande nära 200 anställda vid tolv kontor i och utanför Europa.

Vi stödjer myndigheter och andra organisationer genom att analysera och utvärdera deras FoU-satsningar och innovationsprojekt. Bland våra uppdragsgivare finns forskningsfinansiärer som Vinnova, Energimyndigheten, Forte och olika forskningsstiftelser. På nordisk nivå har vi kunder som Nordiska ministerrådet, Nordic Innovation, Business Finland, norska och danska myndigheter, och på europeisk nivå flera av EU-kommissionens generaldirektorat. 

Tidigare praktikanter jobbar till exempel på svenska myndigheter och intresseorganisationer, samt som konsulter inom branschen. Våra praktikplatser är även en naturlig del av vår rekryteringsprocess.

Läs mer om vad vi gör på vår hemsida, http://www.technopolis-group.com/sv/

Vem är du? 

Som praktikant kommer du bistå våra projektteam genom att bidra till rapportskrivning, insamling och analys av kvantitativa och kvalitativa data samt dokumentstudier. Arbetet är anpassat efter våra uppdrag och varierar efter våra kunders behov. 

Vi söker två studenter med samhällsvetenskaplig bakgrund, såsom statsvetare, sociologer, beteendevetare, statistiker, nationalekonomer eller företagsekonomer. Som person är du analytisk och strukturerad. Du är självständig och kreativ, men fungerar bra i ett team. Som praktikant förväntas du vara en duktig skribent och kan producera text av hög kvalitet. Våra praktikanter arbetar vanligtvis i flera uppdrag parallellt och förväntas delta i projektens samtliga faser. Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö där du snabbt blir involverad i våra projekt och deltar i arbetet med att arbeta gentemot våra uppdragsgivare.

Arbetstiderna under praktikperioden är kontorstid 8 timmar per dag, fem dagar i veckan. Praktiken är oavlönad och måste ingå i praktikantens utbildning i form av en praktiktermin eller motsvarande.

Ansökan 

Skicka ditt CV, ett personligt brev samt en text som du skrivit (exempelvis en uppsats av något slag) nedan. Var vänlig och ange även vilken period som är aktuell för din praktik (exempelvis 10 eller 20 veckor).  

Skicka din ansökan senast 31 oktober 2021. Vi behandlar ansökningar löpande och kan tillsätta platserna innan slutdatum. Skicka därför din ansökan redan idag.

Du är självfallet välkommen att höra av dig om du har några frågor kring praktikplatsen!  Maria Ricksten


Internship - Stockholm