Är du intresserad av att utveckla offentlig sektor och bidra till policyutveckling? Vill du få praktisk  erfarenhet av att ta fram analysunderlag som främjar en hållbar samhällsutveckling och samtidigt lära dig konsultyrket? Vi erbjuder nu två praktikplatser på vårt kontor i Stockholm under  höstterminen 2022. Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö där du snabbt blir involverad i våra projekt  och deltar i arbetet gentemot våra uppdragsgivare. 

Vi söker två studenter med samhällsvetenskaplig bakgrund, såsom statsvetare, sociologer,  beteendevetare, statistiker, nationalekonomer eller företagsekonomer. Som praktikant kommer du bland annat bistå våra projektteam genom att bidra till rapportskrivning, insamling och analys av  kvantitativa och kvalitativa data. Arbetet är anpassat efter våra uppdrag och varierar efter våra  kunders behov.  

Arbetstiderna under praktikperioden är kontorstid, åtta timmar per dag, fem dagar i veckan.  Praktiken är oavlönad och måste ingå i praktikantens utbildning i form av en praktiktermin eller  motsvarande. 

Vilka är vi? 

Faugert & Co är ett konsultföretag specialiserat på utvärdering och utredning inom områdena  forskning och utveckling (FoU), högre utbildning och innovation. Vi är sedan cirka femton år tillbaka  en del av Technopolis Group som är Europas största privata företag specialiserat på utvärdering  och konsultation inom innovations- och forskningspolitik. Gruppen har för närvarande nära 200 anställda vid tolv kontor i och utanför Europa. 

Vi stödjer myndigheter och andra organisationer genom att analysera och utvärdera deras FoU satsningar och innovationsprojekt. Bland våra uppdragsgivare finns forskningsfinansiärer som Vinnova, Energimyndigheten, Forte och olika forskningsstiftelser. På nordisk nivå har vi kunder som  Nordiska ministerrådet, Nordic Innovation, Business Finland, norska och danska myndigheter, och  på europeisk nivå flera av EU-kommissionens generaldirektorat. 

Tidigare praktikanter jobbar till exempel på svenska myndigheter och intresseorganisationer, samt som konsulter inom branschen. Våra praktikplatser är även en naturlig del av vår  rekryteringsprocess. 

Läs mer om vad vi gör på vår hemsida, http://www.technopolis-group.com/sv/

Är du den vi söker? 

För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har ett genuint intresse för samhällsfrågor och vill vara en del av en stimulerande, social och samtidigt högpresterande, miljö. För att få en givande  praktikperiod hos oss tror vi att du har följande egenskaper och karaktärsdrag: 

Skicka ditt CV, ett personligt brev samt en text som du skrivit (exempelvis en uppsats av något slag)  till Maria Ricksten, maria.ricksten@faugert.se. Vänligen ange även vilken period som är aktuell för  din praktik (exempelvis 10 eller 20 veckor).  

Skicka din ansökan senast 27 mars 2022. Vi behandlar ansökningar löpande och kan tillsätta platserna innan slutdatum. Skicka därför din ansökan redan idag. 

Du är självfallet välkommen att höra av dig om du har några frågor kring praktikplatsen! 

Internship - Stockholm

  • Max. file size: 128 MB.
  • Max. file size: 128 MB.
  • Max. file size: 128 MB.
  • Max. file size: 128 MB.