Meie kliendid seisavad silmitsi keerukate probleemidega soovides läbi oma tegevuse tekitada pikaajalist mõju muutuvas orgnisatsioonilises, ühiskondlikus, majanduslikus ja tehnoloogilises keskkonnas hõlmates nii erinevaid avaliku sektori institutsioone ja kui ka muid osapooli. Teadlike otsuste tegemiseks vajavad nad uusimaid teadmisi ja selget arusaama praegustest ja tulevastest väljakutsetest. Meie saame sellega aidata.

Technopolis Group viib tänapäevased uurimismeetodid kokku rahvusvaheliste eksperditeadmistega. Korraldame strateegilisi uuringuid ja koostame tulevikuanalüüse erinevates valdkondades, mis on seotud teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni; ettevõtluse, VKE-de ja tööstuse; digitehnoloogiale ülemineku; regionaalarengu ja ühtekuuluvuspoliitka; kõrghariduse ja oskuste; rohemajanduse ning tervishoiu ja bioteadustega.

Anname objektiivset nõu, tuginedes erisugustele meetoditele:

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded