Teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitika sihtrühmade elavdamine ametlike või mitteametlike võrgustike ja kogukondade kaudu on poliitikakujundajate jaoks muutunud üha olulisemaks. Seetõttu pakub Technopolis Group kõigis oma teemavaldkondades ka tuge huvirühmade kaasamisvõrgustike ja kogukondade loomisel ja haldamisel. Toetame oma kliente võrgustike ja kogukondade rajamisel ja haldamisel ning nende mõju seiramisel ja hindamisel.

Erineme teistest ettevõtetest, kuna meil on sügavad teadmised asja keskmes olevatest poliitikaküsimustest ning läheneme võrgustike loomisele ja haldamisele mõjukeskselt. Oleme veendunud, et koostatavad strateegiad peaksid alati olema suunatud õigetele huvirühmadele. Meie üleeuroopaline ja rahvusvaheline haare võimaldab meil kaasata ka huvirühmi erinevatest temaatilistest ja geograafilistest oludest. Tahame seada huvirühmad liikuma poliitikaeesmärkide saavutamise suunas suhtluse ja koostöö kaudu. See aitab lõppkokkuvõttes levitada ja juurutada häid tavasid, norme ja standardeid.

Pakume laia valikut teenuseid, et toetada oma kliente:

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded