Technopolis Groupil on laialdased kogemused poliitikate, riiklike toetusmeetemete ja programmide hindamiste ja mõjuanalüüside läbiviimises . Meie kliendid, kelle hulka kuuluvad Euroopa Komisjoni institutsioonid, regioonide ja riikide poliitikakujundajad, rahvusvahelised asutused ja abiorgnisatsioonid, on viimase 30 aasta jooksul tuginenud korduvalt meie kvaliteetsetele hinnangutele ja uuringutele, eriti teadus- ja innovatsioonipoliitika valdkonnas.

Seetõttu tunneme hästi erisuguseid hindamistegevusi kogu poliitika kujundamise tsüklis, olles muu hulgas hinnanud:

Hindamistulemuste alusel oskame me aidata programmi, poliitikat või organisatsiooni ümber kujundada. Aitame luua ja juurutada laiemaid seire- ja hindamisraamistikke, pakkudes välja kõige sobivamad mõõdikud. Lisaks jagame oma kogemusi, pakkudes poliitikakujundajatele ja selles valdkonnas tegutsejatele hindamiskoolitusi.

Kõik sekkumismeetmed ja nende rakendamise olukorrad on unikaalsed. Seetõttu ei usu me valmislahendustesse ja pakume välja lähenemisviisid ja metoodikad, mis on kohandataud vastavalt hindamise eesmärgile või kliendi vajadusetele. Aitame poliitikakujundjaid teadlike otsuste tegemisel varustades nad tõenduspõhise materjali ja neil tuginevate soovitustega. Kasutame muu hulgas järgmisi meetodeid.

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded