Innovatsioon on üks Technopolis Groupi aluspõhimõtetest. Oleme alati püüdnud olla poliitikakujundajate strateegilise ja objektiivse nõustamise liidrid. Suurandmete tulekuga ja avaliku sektori teabe avatuse suurenemisega on andmeanalüüs muutunud tõenduspõhise poliitikakujundamise jaoks ülioluliseks. Seetõttu oleme töötanud välja laia andmeteenuste valiku.

Paljud andmeallikad võivad otsuste tegemisel osutuda asendamatuks. Kasulikke andmestikke on alates regionaalsest ja riiklikust statistikast kuni arvukate programmide ja rahastamisvoogude tekitatuteni ning kaubandus- ja patendiandmeteni.

Kuigi sellised andmed on üha kättesaadavamad, on nende kasutamine sageli keeruline. Mõned andmed võivad olla saadaval hõlpsasti ligipääsetavas vormis, ent paljud teised pärinevad vanadest süsteemidest, mistõttu neid on raske töödelda. Kolmandad jälle on olemas ainult struktureerimata kujul. Meie eksperdid oskavad töötada ka selliste kaootiliste andmekogumitega.

Technopolis Group aitab teil oma andmeid mõista ja toetab teid küsimustele vastuste leidmiseks vajalike andmete hankimisel ja kombineerimisel. Kasutame mitmesuguseid lähenemisviise, et töötada välja kohandatud metoodikaid nii uute kui ka vanemate andmete kureerimiseks, kombineerimiseks ja analüüsimiseks. Loome ka vahendeid oma leidude tutvustamiseks ja visualiseerimiseks. Rakendame muu hulgas järgmisi meetodeid:

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded