Uute ja tõhusate valdkondlike strateegiate väljatöötamiseks ja elluviimiseks on mõistlik tugineda varasemale strateegia elluviimise kogemustele ning tagasisidele. Valdkondlike strateegiate väljatöötamise eri etappides võib huvigruppidega konsulteerimine keeruliste kooskõlastussüsteemide puhul olla omaette väljakutse. Siin saamegi meie erapooletu osapoolena aidata. Technopolis Group toetab poliitikakujundajaid ning teaduse- ja arenduse ning innovatsiooni organisatsioone strateegiate ja arengukavade elluviimisel ja seiramisel, aitab õppida strateegiate elluviimise kogemustest ning juhib keerukaid projekte.

Pakume erisuguseid teenuseid suurte või keerukate riigi või Euroopa tasandi projektide elluviimisel

Selliste suurte ja keerukate projektide kavandamisel ja elluviimisel tugineme aastakümnete pikkusele kogemusele kõigis valdkondlike strateegiate elutsükli etappides. Saame kasutada asjatundjate teadmisi kõigis EL-i liikmesriikides, et pakkuda põhjalikke kogemusi konkreetsete EL-i riikide poliitikatest. Oleme eksperdid ka projektijuhtimises ja huvirühmade kaasamises. Kasutame täiustatud kaasamismeetodeid, et suurendada kaasatust ja hõlbustada valdkondlike strateegiate kaardistamist ja seiramist. Samuti on meil rohkelt kogemusi teadmiste jagamise digiplatvormide loomises.

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded