Strateegiline nõustamine ja konsultatsioonid

Teaduse, uuringute ja innovatsiooni valdkonna organisatsioonid tegutsevad muutuvas institutsionaalses, sotsiaalses, majanduslikus ja tehnoloogilises keskkonnas. Technopolis nõustab poliitikakujundajaid strateegiate ja poliitikate planeerimisel ning uute instrumentide loomisel. Meie meeskond nõustab ka ülikoole, muid teadusorganisatsioone ja avaliku ja erasektori partnerlusi strateegiate väljatöötamisel, uute algatuste korraldamisel ja äriplaanide koostamisel.

Kasutame strateegilisel nõustamisel erinevaid metodoloogilisi lähenemisi: tehnoloogia ja poliitikaseire, teekaardid, SWOT, rahvusvaheline võrdlus, võrgustiku analüüs (network analysis) ja teisi konkreetsetele vajadustele vastavaid meetodeid.

Support to the generation of a Research and Innovation Funding Service

The newly formed UK Research and Innovation (UKRI) aims to have the best research and innovation funding service in the world. To assist in this mission, Technopolis Group assembled a panel of internal and external senior experts to provide a comparative perspective from several other research and/or innovation funders across Europe, to highlight best practice…

Vaata aruannet

Connecting Science and Society: NWO strategy 2019-2022

NWO, the Dutch Research Council, wanted to develop a new strategy for the coming years. An internal project team was responsible for this and was supported by Technopolis Group and subcontractor Organisatievragen. The support included the (co-) design of the strategy formulation process, organisation of internal and external stakeholder interaction and support in drafting the…

Vaata aruannet

Feasibility study of a Blue Economy Cluster in La Réunion Island

The Reunion Island is located in the Indian Ocean in between Madagascar and Mauritius. The Regional Council regional economic strategy aims to support the creation of a business and innovation driven cluster in the Blue Economy sector by strengthening the collaboration between the local SMEs and the research and higher education institutions, and by exporting…

Vaata aruannet

Support to EU-India Innovation cooperation

This project focus on strengthening cooperation between European and Indian start-up ecosystems and reinforcing European presence in India in the area of innovation.  The project has two separate initiatives. The first activity under this project aims at connecting incubators, including coaches and mentors, and start-ups. Connecting coaches and mentors will allow connecting incubators which will…

Vaata aruannet
Vaata edasi