Poliitikate seire ja analüüs

Kliendid ootavad meilt põhjalike veebipõhiste platvormide loomist ja haldamist poliitikate kujundamise ja juhtimise mehhanismidest võimaldades kiiresti analüüsida rohkem kui 50 riigis poliitikate elluviimise tulemusi ja trende.

Vaata lahendusi

Strateegiline nõustamine ja konsultatsioonid

Kuidas asju paremini teha? Kuidas tulevikuks valmistuda? Mida saame teada end teistega võrreldes? Technopolis oskab Teid nende küsimuste lahendamisel toetada.

Vaata lahendusi

Hindamine

Tänu enam kui 1000 läbiviidud hindamisele teaduse, tehnoloogiaja innovatsiooni poliitikate vallas on Technopolis Group väljapaistev tõenduspõhiste poliitikate toetaja ning eksperthinnangute andja.

Vaata lahendusi

Poliitikauuringud

Tänu rohkem kui 25-aastasele kogemusele „teadmiste trianglis“ (“knowledge triangle”) tunneb meie meeskond seda valdkonda täies ulatuses. Meie eksperdid panustavad poliitikate kujundamisse ja hindamisse kogu Euroopas

Vaata lahendusi