Maailmamajandus on alates eelmise sajandi keskpaigast märkimisväärselt kasvanud – suuresti tänu teadusuuringutele ja innovatsioonile. Ent erisugused kriisid, sealhulgas globaalne soojenemine, keskkonnakahjud ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, on pannud meid kahtlema piiramatu kasvu väärtuses. Optimism teaduse ja tehnoloogia suhtes on kahanemas ning paiguti kasvab umbusaldus teadlaste ja ekspertide vastu. Poliitilisel tasandil on seoses sellega osa teadusuuringutele ja innovatsioonile mõeldud rahastusest suunatud „ühiskondlikele probleemidele“ ja ÜRO säästva arengu eesmärkidele. See võib hõlmata keerukate sotsiaal-tehniliste süsteemide (näiteks kogu elektrienergia tootmis- ja jaotussüsteemi) muutmist ning uute poliitikamissioonide ja muude suurte keerukate innovatsiooniprogrammide väljatöötamist.

Selle tulemusena on teadusuuringute ja innovatsiooni juhtimises algamas uus ajastu. Uued programmid on sageli mahukad ja pikaajalised, nõudes valitsustevahelist kooskõlastamist ja eri huvirühmade kaasamist. Paljusid neist pole varem teadusuuringute ja innovatsiooni alases poliitikas laialt rakendatud.

Uued programmid on suunatud näiteks järgmiste vajaduste täitmisele:

Technopolis Group on teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika keskmes tegutsenud enam kui 30 aastat. Me toetame poliitikakujundajaid ning teadus- ja innovatsiooniasutusi, pakkudes strateegilist nõustamist, strateegilisi uuringuid, prognoose ja hindamisi eelkõige järgmistes küsimustes:

Meil on eriti sügavad teadmised tehnoloogiate ja turgude kohta järgmistes valdkondades: põllumajanduslik toidutööstus, progressi võimaldavad tehnoloogiad, bioteadused, ressursitõhusus, säästev energia, kosmos, transport ja liikuvus.