Piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused mängivad nutikama ja keskkonnasäästlikuma majanduse saavutamisel keskset rolli. Piirkonnad ja linnad on kohalike innovatsiooniökosüsteemide edendamiseks parimas positsioonis ning nad saavad olla digi- ja rohetehnoloogiate katselavadeks, eriti Euroopa ühtekuuluvuspoliitika abiga. Neil on võimalus ühendada kestlik ja arukas majanduskasv sotsiaal-majandusliku arengu toetamisega ning luua uusi töökohti, eelkõige targale spetsialiseerumisele suunatud teadusuuringute ja innovatsiooni strateegiate kaudu ja läbi uute lahenduste, mis seovad majanduskasvu keskkonna kahjustamisest lahti. Seeläbi saavad piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused olla võtmerollis ressursitõhusa ja vähese CO2-heitega tuleviku suunas liikumisel.

Technopolis Group on teinud piirkondlike omavalitsuste ja linnavalitsustega koostööd enam kui 30 aastat. Meie töö aitab neil lahendada keerulisi innovatsiooniprobleeme, mis nõuavad terviklikku lähenemist ja pikaajalist mõtlemist kogu poliitikatsükli vältel.