Me elame globaliseeruvas maailmas. Ühes riigis toimuv mõjutab ka teistes riikides toimuvat. Seetõttu näeme rahvusvahelist koostööd teadusuuringute ja innovatsiooni ning majandusliku ja sotsiaalse arengu võtmena. Kui tahame lahendada selliseid globaalseid probleeme nagu majanduslik mahajäämus, vaesus ja ebavõrdsus, vajame põhjalikult läbimõeldud lähenemisviise, poliitikat ja programme ning eelkõige riikidevahelisi sidemeid.

Oleme rahvusvahelise koostöö valdkonnas teinud koostööd poliitikakujundajatega enam kui 15 aastat. Usume, et parim – kui mitte ainus – viis edasi minna on ühendada visioon tõenduspõhise lähenemisviisiga.
Seetõttu täiustame pidevalt oma meetodeid, et saaksime aidata koostada ja rakendada tegevuskavasid, mis toetavad säästva arengu eesmärkide täitmist.

Teeme koostööd erinevate arengupankade, ÜRO organisatsioonide, Euroopa institutsioonide, kahepoolse abi asutuste, riikide valitsuste ning kõrgharidus- ja teadusasutustega Euroopas, Ladina-Ameerikas, Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasias.

Meil on kaks regionaalset kontorit Bogotás (Colombias) ja Abidjanis (Côte d’Ivoire’is) ning ulatuslik, kõiki mandreid hõlmav konsultantide, partnerite ja kaastöötajatest ekspertide võrgustik. 

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded