Paljudes tööstusharudes on intellektuaalomandiõigused ja standardid saanud olulisteks uuenduste alustaladeks. Euroopa Patendiametile (EPO) ja Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiametile (USPTO) esitatakse üha enam patenditaotlusi seoses intellektuaalomandi ja standardite aina laialdasema rakendamisega eri tööstusharudes.

Seetõttu on Technopolis loonud spetsiaalse intellektuaalomandi ja standardite (IOS) meeskonna, kellel on kokku üle 20 aasta kogemusi kõigi intellektuaalomandi kaitse vahendite ja valdkondadega. Oleme valmis jagama eksperditeadmisi nii intellektuaalomandi kaitse võimaluste kohta, sealhulgas patendid, autoriõigused, disainilahendused ja kaubamärgid, kui ka mitteametlike kaitsemehhanismide kohta, nagu ärisaladused ja kaitsev kirjastamine.

Meie IOS-i meeskonna töö toimub innovatsioonipoliitika ning intellektuaalomandiõiguste ja standardite lõikumispunktis. Pakume poliitikakujundajatele tõenduspõhist teavet ja nõu, et aidata neid:

Pakume ka teavet intellektuaalomandi ja standarditega seotud probleemide kohta konkreetsetes valdkondades, nagu bioteadused, rohetehnoloogiad ja IKT. Vajaduse korral toetume oma töös juhtivates õigusasutustes tegutsevate kontaktide võrgustiku abile.

Toetame kliente nii suure sissetulekuga riikides kui ka arengumaades, kus aitame analüüsida intellektuaalomandiga seotud küsimusi, kavandada intellektuaalomandialaseid strateegiaid ja toetada suutlikkuse suurendamist. Teeme tööd mitmesuguste rahvusvaheliste organisatsioonide heaks, nagu Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO), Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Patendiamet ja mitmepoolsed arengupangad, samuti abistame riiklikke intellektuaalomandiameteid, intellektuaalomandi või standarditega tegelevaid rahastamisasutusi ja ministeeriume, standardiasutusi, nagu CEN ja DIN, ning üksikuid uurimisasutusi ja nende tehnoloogiasiirdekeskusi.

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded