Kõrgharidusel on teadusuuringutes, innovatsioonis, tööalases konkurentsivõimes ja ettevõtluses võtmeroll. Selle tõhususe tagamiseks peab kõrgharidus suutma pidada sammu maailmamajanduses, sotsiaalprobleemide lahendamises ja tehnoloogia trendides toimuvate kiirete muutustega. Kõrghariduse ümbermõtestamiseks ja muutmiseks pole kunagi olnud nii tungivat vajadust kui praegu.

Selle tulemusena on kõrghariduses toimumas suured muutused. Sektor on laienemas ning tekkimas on üha rohkem avalikke ja eraasutusi, kuhu võetakse vastu aina suuremal hulgal õppijaid. Kasvamas on nii juurdepääs kõrgharidusele kui ka pakutavate kursuste mitmekesisus. Samal ajal on kõrghariduse turg globaliseerunud ja üleminemas digitehnoloogiale. Lisaks keskendutakse kõrghariduses üha enam tööalase konkurentsivõime ja ettevõtlusoskuste arendamisele uute õpetamis- ja õppimisviiside kaudu.

Technopolis on kõrghariduse valdkonnas tegutsenud üle 15 aasta. Oleme loonud kõrghariduse teemadega tegeleva meeskonna, mis koondab rahvusvahelisi eksperditeadmisi kõigist meie kontoritest. Oleme uurinud muutusi kõrgharidussüsteemis, otsinud viise, kuidas ettevõtted saaksid kõrgharidusasutustega tõhusamalt koostööd teha, ning hinnanud konkreetseid oskusi ja pädevust parandavaid programme ja projekte.

Pakume eksperditeenuseid järgmistes valdkondades:

Samuti on meil kogemusi kõrgharidusega seotud probleemidele lahenduste otsimises. Paljud meie konsultandid on eksperdid teadus- ja innovatsioonipoliitika, teadusuuringute juhtimise, doktoriõppe, rahastamissüsteemide ja akadeemilise karjääriga seotud küsimustes. Me mõistame innovatsiooni nii ülikoolide ja teadustöötajate vaatenurgast kui ka ettevõtete ja väliste rühmade seisukohast.

Technopolis teeb koostööd klientidega üle kogu maailma, korraldades muudatuste toetamiseks ulatuslikke uuringuid ja hindamisi. Meie klientide hulka kuuluvad riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Euroopa Komisjon, rahvusvahelised abiagentuurid, OECD, riikide valitsused, üksikud ülikoolid ja muud organisatsioonid.

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded