Tervis on ühiskonna heaolu ja majandusliku arengu võti. Seetõttu on säästva arengu tegevuskavas aastani 2030 seatud selgesõnaliselt eesmärgiks hea tervise tagamine kõigile ja igas vanuses. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad otsusetegijad rakendama tõhusamaid ja terviklikumaid lähenemisviise, mis võimaldavad edendada isikupärasemat, patsiendikesksemat ja taskukohasemat tervishoidu.

Pakume usaldusväärseid analüüse nii otsusetegijate toetamiseks kogu poliitikatsükli vältel kui ka kõigi tervishoiu ökosüsteemis osalejate abistamiseks. Me rakendame uudseid uurimismeetodeid ühes oma põhjalike tehniliste teadmistega translatiivsete (praktiliste lahenduste väljatöötamisele suunatud) teadusuuringute, terviseandmete ja -tehnoloogiate, reeglistike ja tavade kohta. Aitame luua uusi algatusi, seirata nende tegevust ning hinnata nende teaduslikke, majanduslikke ja ühiskondlikke mõjusid. Samuti teostame riikide ja organisatsioonide tervisealaste teadusuuringute ja innovatsioonisüsteemide, poliitika ja strateegiate võrdlevaid analüüse.

Hindame teadusuuringute süsteemide probleeme ja vajadusi ning pakume tuge sihtotstarbeliste teadusprogrammide väljatöötamisel. Samuti teeme teoorial põhinevaid teadusuuringute sotsiaal-majanduslike mõjude hindamisi.

Technopolis Group on juhtinud teedrajavaid uuringuid selle kohta, kuidas EL-i liikmesriigid saaksid rakendada oma teadus- ja innovatsioonibaasi, tehnoloogiaid ja ühiskondlikke uuendusi, et pakkuda valdkondadeüleseid nutikaid ja tervist toetavaid vananemise lahendusi.

Teaduse rahastajad ja rahvusvahelised arenguasutused nõuavad üha enam kaasavat ja tõelist partnerlust arenenud riikide ja arengumaade teadlaste vahel, et tagada pikaajaline suutlikkuse suurendamine ja saada sellest ühist kasu. Töötame põhiliselt algatustega, millega rahastatakse vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud haiguste alast teadus- ja arendustegevust ning tootearenduse partnerlusi, koostades hinnanguid ja pakkudes tehnilist tuge. Samuti korraldame uuringuid tervishoiusüsteemide uuenduste kohta väheste ressurssidega keskkondades.

Farmaatsiasektoris on toimumas üleminek menuravimitelt personaalse ravi poole. Hinnakujunduse ja hüvitamise mudelid aga avaldavad survet uute ja tõhusate ravimite taskukohasusele. Technopolis Group teostab EL-i õigusaktide ja uuendustegevuste majandusliku mõju ja tulemuste hindamisi. Oleme näiteks uurinud uuendusi ravimite tootmises EL-i liikmesriikides ning ravimite kättesaadavuse indeksi rakendamise mõju ravimitootjatele.

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded