Üleminek kaasavale rohemajandusele aitab lahendada mitmeid ühiskonna kõige kriitilisemaid probleeme. See aitab parandada inimeste heaolu ja sotsiaalset võrdsust, vähendades samal ajal keskkonnaohte ja ressursside nappust. Seega pole üllatav, et majanduse keskkonnasäästlikuks muutumine on muutunud nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil strateegiliseks prioriteediks.

Technopolis Group on sellise kaasava rohemajanduse edendamiseks teinud koostööd poliitikakujundajatega juba enam kui 10 aastat. Täiustame pidevalt oma meetodeid, et aidata valitsustel, idufirmadel, VKE-del ja tööstusettevõtetel lahendada probleeme järgmistes valdkondades:

Pakume mitmesuguseid teenuseid kohalikele, riiklikele ja rahvusvahelistele klientidele paljudel aladel:

Teeme koostööd Euroopa Komisjoni (keskkonna peadirektoraat GD ENVIR, majanduskasvu peadirektoraat DG GROW, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat DG RTD, energeetika peadirektoraat DG Energy, õigusküsimuste peadirektoraat DG Justice, EASME jt), Euroopa Parlamendi, ESPON-i, ettevõtluse arendamise doonorkomitee, OECD, ÜRO organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankadega, samuti paljude riiklike ja piirkondlike valitsuste ja asutustega ning klastritega ja ettevõtete ühendustega Euroopas ja mujal.

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded